O-STA

Shaw objavlja zaključek ponudbe obveznic z omejenim povračilom, v vrednosti 128,98 milijard JPY

BATON ROUGE, La.--(BUSINESS WIRE) - 13. oktober 2006 -

Podjetje Shaw Group Inc. (NYSE: SGR), je danes objavilo, da je njegovo hčerinsko podjetje, Nuclear Energy Holdings, L.L.C. (NEH), ki je v celoti v njegovi lasti, uspešno zaključilo predhodno najavljeno zasebno ponudbo v japonskih yenih izraženih obveznic z omejenim povračilom, v vrednosti 128,98 milijard JPY. Čisti izkupiček iz ponudbe in približno 30 milijonov dolarjev gotovine je NEH uporabil za pridobitev 20 % deleža v Westinghouse Acquisition Companies. Kot je bilo razkrito že predhodno, je prevzem Westinghouse Electric Company s strani Westinghouse Acquisition Companies' pričakovati v preostalem delu tega meseca.

To obvestilo ni ne ponudba, ne nagovor k ponudbi za nakup vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji, ki so predmet ponudbe, ne bodo registrirani pod ameriško zakonodajo Securities Act ali podobnim državnim zaščitnim zakonom, ne sme se jih tudi ponujati ali prodajati v ZDA brez registracije ali v obliki, ki je oproščena registracije pod zakonodajo Securities Act.

Shaw Group Inc. je vodilni globalni ponudnik inženirskih, posredovalnih, gradbenih, tehnoloških, vzdrževalnih, proizvajalnih, proizvodnih, svetovalnih, sanacijskih in upravljalskih storitev za stranke iz vladnega in zasebnega sektorja na energijskih, kemičnih, okoljskih, infrastrukturnih trgih in trgih za nujen odziv. Podjetje Shaw, ki ima sedež v Baton Rougu, v Louisiani, ima več kot 4 milijarde dolarjev prihodkov; v svojih poslovalnicah v Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi, na Bližnjem vzhodu in v azijsko-pacifiški regiji zaposluje približno 22.000 ljudi. Za več informacij obiščite spletno stran podjetja Shaw, na naslovu www.shawgrp.com.

Zakon Private Securities Litigation Reform Act, iz leta 1995, nudi "varno zatočišče" za določene izjave o prihodnosti. Izjave v tem sporočilu za javnost, ki ne predstavljajo zgodovinskih dejstev (vključno z izjavami in brez omejitev, v katerih podjetje ali uprava "verjame", "pričakuje", "predvideva", "načrtuje" ..., ali v izjavah z drugimi podobnimi izrazi), in izjave, ki so povezane s prihodki, z dobički, z zaostanki ali z ostalimi finančnimi podatki, so izjave o prihodnosti, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in prepričanjih podjetja o prihodnjih dogodkih in njihovih potencialnih vplivih na poslovanje podjetja. Nikakor ni mogoče zagotoviti, da bi v prihodnosti prišlo do takega razvoja, kot ga predvideva podjetje. Izjave o prihodnosti vsebujejo pomembna tveganja in negotovosti - od katerih so nekatere izven našega nadzora - ter predvidevanja in so podvržene spremembam zaradi različnih dejavnikov. V primeru prihodnje uresničitve enega ali več takih tveganj ali negotovosti oziroma v primeru, da bi se katerakoli pričakovanja podjetja izkazala za nepravilna, lahko dejanski rezultati močno odstopajo od teh, ki so napovedani v izjavah o prihodnosti. Podjetje ni v nobenem pogledu obvezano, da bo javnosti posredovalo posodobljene ali spremenjene izjave o prihodnosti; ne zaradi novih podatkov, ne zaradi dogodkov v prihodnosti ali katerihkoli drugih vzrokov. Potencialna tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da bi se dejanski rezultati bistveno razlikovali od izjav o prihodnosti, so podana v poročilih in registracijskih izjavah podjetja, pri Securities and Exchange Commission, vključno z njenimi poročili na obrazcih 10-K in 10-Q ter na spletni strani podjetja, v razdelku "Izjave o prihodnosti" (Forward Looking Statements). Ti dokumenti so na voljo tudi pri Securities and Exchange Commission in pri oddelku za investitorje podjetja Shaw. Za več podatkov o podjetju in njegovih obvestilih za javnost, ki jih ta občasno objavlja na regionalni osnovi, si oglejte našo spletno stran, na naslovu www.shawgrp.com.

The Shaw Group Inc., Baton Rouge

Chris D. Sammons, 225-932-2546