O-STA

Končan večji del sanacije Romanskega palacija

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 4. december 2023 - Zaključili smo obsežnejši del sanacije zidov Romanskega palacija na Starem gradu Celje. Izpolnili smo vse obveznosti in pogoje za uspešno črpanje prvega dela državnih sredstev, obnovo namreč sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Mestna občina Celje Romanski palacij obnavlja v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje, ki je pridobilo sofinanciranje iz dvoletnega razpisa Ministrstva za kulturo za leti 2023 in 2024. Vsa do sedaj izvedena dela so potekala pod nadzorom celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Tudi grajsko dvorišče ob Romanskem palaciju dobiva novo, lepšo podobo, sanacija zidov pa je spomeniku povrnila zaslužen sijaj. Odstranili smo stare tribune in ostale neuporabne inštalacije, ki so kvarile pogled na to območje celjskega gradu. S kamnitih zidovih Romanskega palacija smo odstranili krušljive dele in zarasli bršljan. Ugodne vremenske razmere so omogočile, da smo opravili več kot 70 % pogodbenih obveznosti. Z deli bomo nadaljevali v prihodnjem letu in sanacijska dela zaključili do maja 2024.

Stari grad Celje letno obišče več kot 90.000 domačih in tujih obiskovalcev, obnova tega dela kulturnega spomenika pa je pomembna, da bo omogočal še dodatne vsebine. Območje Romanskega palacija se namreč uporablja za izvajanje poročnih obredov in protokolarnih dogodkov, ki zahtevajo višjo raven kakovosti in urejenosti.

***

Celje, 4. december 2023

Številka zadeve: 091-7/2023