O-STA

Pregled dobrih praks za projekt FoodConscious

Šolski center Velenje je eden od partnerjev mednarodnega projekta Foodconscious, ki ga sofinancira Evropska Unija, preko programa Erasmus+, KA220 - VET. Ena od temeljnih nalog projekta je bila identifikacija obstoječih programov usposabljanja za zmanjšanje zavržene hrane v obratih za strežbo hrane v v državah, ki sodelujejo pri projektu in najboljših praks za zmanjševanje zavržene hrane v gostinskih obratih.

Identifikacija najboljših praks v gostinskem sektorju izbranih držav (Poljske, Italije, Španije, Grčije in Slovenije) je bila del priprave Nacionalnega poročila o raziskavah in praksah, podlage za oceno stanja trajnostnih živilskih praks v EU, ki bo služijo kot osnova za nadaljnje rezultate projekta, predvsem za vsebine za gradiva za usposabljanje. Cilj je bil zbrati nekaj preizkušenih programov in dejavnosti na osrednjem področju, ki imajo možnost prenosljivosti za širše območje EU.

Naša raziskava je identificirala 26 najboljših praks za zmanjševanje zavržene hrane, ki segajo skozi vse posamezne faze proizvodnega procesa: od dobave, preko priprave do ravnanja s končnimi jedmi in ostanki. Najbolj priljubljeni so bili ukrepi, povezani z upravljanjem presežkov proizvodnje in prakse, povezanim s sistemom oskrbe v gostinskih obratih. Manj dobrih primerov smo našli v kategorijah uporabe IKT tehnologij, med ukrepi na lokalni ali nacionalni ravni, v procesu priprave hrane in strežbe v gostinskih obratih, pri programih ozaveščanja in na stopnji potrošnje.

Prakse so vključevale ukrepe, ki se ukvarjajo z časovnim načrtovanjem in planiranjem ponudbe v restavracijah - od dobro uveljavljenega sistema FIFO in digitalnega upravljanja različnih vrst zalog do metod, ki se osredotočajo na celostne pristope, vključno s preučevanjem navad in želja strank, kot so okusi, velikosti porcij in časovni razporedi porabe hrane.

Glede obsega praks smo izsledili ukrepe od majhnih pobud posameznih gostinskih obratov in sorodnih organizacij do programov, ki zajemajo celotne države. Pozorno smo se seznanili tudi s praksami, ki so uspele razširiti svoj vpliv - prerasti iz lokalne ideje v obsežne uveljavljene iniciative, torej v bistvu dobre prakse, ki so se že izkazale z možnostjo preobrazbe drugih obratov in načinov delovanja v gostinskem sektorju, vsaj na lokalni ali regionalni ravni in ki kot take predstavljajo dobre potencialne rešitve za širitev na območje EU.

Barbara Jerič

Medpodjetniški izobraževalni center

ŠC Velenje