O-STA

Delovanje slovenskega statističnega sistema je skladno s Kodeksom ravnanja evropske statistike

Skladnost delovanja nacionalnih statističnih sistemov z načeli Kodeksa se v vseh statističnih uradih Evropskega statističnega sistema (ESS) spremlja s strokovnimi pregledi, ki jih opravljajo neodvisni zunanji strokovnjaki, t. i. pregledniki. Tretji krog strokovnih pregledov ESS je bil izveden med 2021 in sredino leta 2023. Namenjen je bil izboljšanju kakovosti in zaupanja v evropsko statistiko na podlagi ocene skladnosti ESS z načeli revidiranega Kodeksa ravnanja evropske statistike.

Skupina za strokovni pregled je ugotovila, da slovenski statistični sistem na splošno izkazuje visoko stopnjo skladnosti z omenjenim kodeksom. Podala je eno priporočilo, ki je pomembno z vidika skladnosti, in 14 priporočil, povezanih z izboljšavami, ki so razvrščene po naslednjih sklopih:

Krepitev institucionalnega okolja.

Izboljšanje statističnih procesov in izboljšanje dostopnosti do statističnih izdelkov.

Zagotovitev zadostnih sredstev za pripravo uradne statistike.

Priprava državnega statističnega sistema na prihodnost.

Celotno zaključno poročilo o strokovnem pregledu v Sloveniji je dostopno na tej povezavi (samo v angleščini). Na podlagi teh ugotovitev bomo pripravili ukrepe za izboljšave. Njihova izvedba bo pripomogla k temu, da bo slovenski statistični sistem zagotavljal visoko stopnjo skladnosti s Kodeksom tudi v prihodnje.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj poudarkov iz poročila:

· V splošnem Statistični urad Republike Slovenije (SURS) odlikujeta predanost zagotavljanju kakovostne statistike in zadovoljstva uporabnikov ter učinkovito upravljanje virov, zaradi česar je zanesljiv vir evropske statistike.

· SURS že dolgo velja za pomembnega, zanesljivega in neodvisnega izvajalca na področju izvajanja dejavnosti državne statistike, ki temelji na jasnih in širokih zakonskih pooblastilih za zbiranje in izkazovanje evropske statistike. SURS-ova pomembna prednost je možnost zanašanja na dobro razvit in kakovosten sistem administrativnih podatkov v državi. Ima dolgoletno tradicijo dobrih odnosov z imetniki administrativnih podatkov, pravno podlago za dostop do administrativnih virov podatkov in ustrezne pogodbe za dostop. To omogoča, da SURS ni le uporabnik podatkov iz administrativnih virov v statistične namene, temveč tudi deležnik, ki prispeva k njihovi vzpostavitvi.

· SURS je razmeroma majhen statistični urad z omejenimi kadrovskimi zmogljivostmi za opravljanje svojih nalog. Kljub omejitvam si SURS prizadeva za visoko raven strokovne usposobljenosti in motiviranosti zaposlenih s celovitim programom usposabljanja, ki ga oblikujejo in izvajajo v sodelovanju z akademsko sfero.

· Intervjuji, ki so jih strokovni pregledniki opravili z različnimi deležniki, kot so mediji, raziskovalci, ministrstva in druge ustanove, dajalci podatkov idr., so v veliki meri potrdili, da SURS velja za zaupanja vredno ustanovo in da so njegove statistike dobro sprejete v medijih in družbi kot celoti.

· SURS intenzivno sodeluje z uporabniki, dajalci podatkov in drugimi deležniki. Ustanovil je 22 statističnih sosvetov s približno 400 člani za zagotavljanje strokovnih nasvetov in prednostno razvrščanje potreb po podatkih.

· SURS objavlja statistiko prek različnih kanalov, med drugim na spletni strani in v podatkovni bazi SiStat. SURS je močno prisoten na družbenih omrežjih in svoje komuniciranje prilagaja različnim platformam. Raziskovalcem ponuja dostop do mikropodatkov, kar prispeva k visoki ravni njihovega zadovoljstva.