O-STA

Javni razpis za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa za leto 2024

Celje, 27. februar 2024 - Mestna občina Celje je včeraj na spletni strani objavila javni razpis za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOC za leto 2024. Objavo razpisa sta omogočila sprejetje občinskega proračuna (decembra lani) in letnega programa športa, ki ga je mestni svet potrdil na zadnji seji minuli teden.

Za uvrstitev v prednostni program športa v MOC lahko kandidira športno društvo, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ), članico Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS). Športno društvo mora poleg tega gojiti športne discipline, ki so vključene v kriterije OKS za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ter izpolnjevati pogoje do sofinanciranja, ki jih v svojem 6. členu določa Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje.

Kriteriji za uvrstitev v prednostni program nadalje določajo, da športna društva s svojimi tekmovalci in ekipami redno nastopajo v sistemu tekmovanj za naslov državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ in da imajo organizirano vadbo najmanj 36 tednov v letu v najmanj treh različnih starostnih kategorijah otrok in mladine.

Postopek ocenitve in razvrstitev društev v kakovostne razrede bo po zaključenem javnem razpisu opravila komisija, ki vodi postopek javnega razpisa.

Športna društva morajo vloge na razpis oddati najkasneje do srede, 13. marca 2024.

Podrobnejše informacije so na voljo na

https://moc.celje.si/javni-razpisi/8718-javni-razpis-za-ocenitev-in-razvrstitev-sportnih-drustev-v-prednostni-program-sporta-v-mestni-obcini-celje-za-leto-2024.