O-STA

Rezultati 22. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 22. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 03.10.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 22. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM022021101 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 680 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,251. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,37%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,352 in 99,229 (obrestna mera od 8,10% do 9,65% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 22. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 02.11.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 10.10.2001. Razpisana emisija 23. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM023081101 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 11.10.2001.