O-STA

Projekt revitalizacije dela Medloga in Škapinove ulice uvrščen na seznam projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN

Celje, 20. marec 2024 - Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na svoji zadnji seji potrdila seznam izbranih projektov v programskem sklopu Zelena infrastruktura, kamor je Mestna občina Celje prijavila projekt revitalizacije dela Medloga in Škapinove ulice. Glavni cilj načrtovanih aktivnosti je izboljšanje obstoječih zelenih površin in zagotavljanje dodatnih možnosti za izvajanje rekreacijskih ter izobraževalnih dejavnosti na obeh območjih.

Konec lanskega leta je ZMOS, ki deluje v vlogi posredniškega telesa, pristojnega za izbor operacij celostnih teritorialnih naložb (CTN), objavil povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Zelene infrastrukture v mestnem okolju. S povabilom je bilo razpisanih približno 23,5 milijona evrov za ukrepe izboljšanja kakovosti in uporabnosti obstoječe oziroma za vzpostavitev nove zelene infrastrukture, vključno z ozelenjevanjem grajenih površin v mestih.

Skupščina ZMOS je na svoji zadnji seji potrdila seznam izbranih projektov v programskem sklopu Zelena infrastruktura, med njih pa uvrstila tudi projekt revitalizacije dela Medloga in Škapinove ulice, ki bo tako sofinanciran z evropskimi sredstvi.

Večji preplet mesta z naravo

Namen projekta je izkoristiti potencial dveh zelenih robnih območij v Celju, ki ponujata možnost za razvoj novih načinov trajnostnega urejanja urbanega okolja in tesnejši preplet mesta z naravo. Gre za območji dela Medloga in zelenih površin na Škapinovi ulici, kjer si želimo izboljšati kakovost obstoječih zelenih površin in s tem zagotoviti dodatne možnosti za izvajanje rekreacijskih ter izobraževalnih dejavnosti za občane in obiskovalce mesta.

"Projekt predstavlja ureditev dveh priljubljenih in dobro obiskanih zelenih površin na robu mesta, ki jih številni občanke in občani vsakodnevno uporabljajo za šport, rekreacijo in stik z naravo. Z neinvazivnimi metodami si želimo obe območji urediti in zagotoviti dodatne možnosti za rekreacijo, izobraževanje in kakovostnejše preživljanje prostega časa," poudarja župan Mestne občine Celje Matija Kovač.

V Medlogu, natančneje na območju nekdanje drevesnice, nameravamo urediti površine za rekreacijo, trajnostno obnoviti obstoječe objekte in ob njih urediti ekološke urbane vrtove, ki jih bodo lahko najeli občani. S tem bo vzpostavljena možnost druženja, rekreacije, izvajanja in obiskovanja različnih dejavnosti ter predvsem kakovostnega preživljanja prostega časa na površinah nekdanje drevesnice, ki so se samodejno zarasle skozi leta.

Drugo obravnavano območje je na Škapinovi ulici, kjer je glavni cilj projekta preplastitev in obnova obstoječega športnega igrišča, povečanje otroškega igrišča, namestitev novih telovadnih in igralnih elementov ter zamenjava dotrajane urbane opreme (klopi in smetnjaki). Obnovljeno igrišče bo tako ponudilo kakovostno sonaravno igralno krajino za otroke, pa tudi prostor za druženje vseh generacij.

Shema 1: območje v Medlogu Shema 2: območje na Škapinovi ulici

Celotna ocenjena vrednost projekta, ki bo zaključen do leta 2026, znaša 1.270.151,67 evrov. Iz mehanizma CTN bo Mestna občina Celje zanj prejela 1.156.309,68 evrov.

Mestna občina Celje je sicer lani na prva povabila v sklopu mehanizma CTN, iz katerega bo Celju v novi finančni perspektivi skupno pripadlo približno 13 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, prijavila projekte v vseh treh programskih sklopih, ki jih predvideva mehanizem. Gre za projekte obnove Kajuhovega doma (Center urbanega dogajanja v programskem sklopu Urbana prenova, vrednost projekta 3,98 milijona evrov), ureditve Ceste na grad in varne šolske poti Skalna klet (sklop Trajnostna mobilnost, 2 milijona evrov) ter projekt revitalizacije dela Medloga in Škapinove ulice.