O-STA

Za razpis za kulturne projekte letos še več sredstev

Po dvoletnem objavljen še enoletni javni razpis

Celje, 29. marec 2024 - Danes smo na spletni strani in v Uradnem listu RS objavili že drugi letošnji razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Celje. Letos v ta namen sredstva povečujemo, saj bomo za kulturne projekte skupaj namenili 200.430,00 evrov.

V skladu z nedavno sprejeto Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Celje 2024 - 2027 smo poleg že objavljenega dvoletnega razpisa, ki je letos novost, danes objavili še enoletni javni razpis, s katerim bomo na podlagi jasno zapisanih kriterijev med izbrane ustvarjalce s področja kulture razdelili še 160.344,00 evrov.

Z njim bomo sofinancirali projekte nevladnih kulturnih organizacij in skupin ter samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na območju MOC, na sedmih kulturnih področjih: uprizoritvene umetnosti in ples, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, literarni programi in založništvo, avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetnostna vzgoja in aktivnosti mrež kulturnih organizacij.

Letos prvič uvajamo zelo pomembno področje kulturno-umetnostne vzgoje mladih. Prav tako je novost kategorija "enostavni projekti", ki je namenjena predvsem posameznikom na začetku njihove ustvarjalne poti in ljubiteljskim kolektivom, zato je za to področje predviden tudi poenostavljen način prijave in poročanja. Prijavijo se namreč lahko tudi posamezniki, ki nimajo statusa samozaposlenega v kulturi.

Z razpisom spodbujamo povezovanje kulturnih organizacij, omogočamo dostopnost javnih kulturnih dobrin za vse ter zagotavljamo spodbudno okolje za ustvarjalnost, raznolikost in sodelovanje. Prav tako z razpisom prispevamo k stabilnemu kulturnemu ekosistemu, v katerem je omogočeno trajno zagotavljanje kulturnih vsebin in kulturnih inovacij, spodbujamo kakovostno delo še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture ter omogočamo prostorske in programske možnosti za kulturno udejstvovanje občanov.

Razpis je odprt do 29. aprila 2024, predlagatelji pa morajo oddati predloge priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga). Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOC v rubriki "Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta".

Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti najkasneje do 31. decembra 2024.

Podrobnejši podatki so na voljo v besedilu razpisa, ki je dostopno TUKAJ: