O-STA

5. junij, svetovni dan varstva okolja

Svetovni dan varstva okolja, ki že od leta 1973 poteka pod vodstvom Programa Združenih narodov za okolje (UNEP), je postal največja globalna platforma za ozaveščanje javnosti o okoljskih vprašanjih. Letošnji v središče postavlja iskanje rešitev za obnovo tal, ustavitev širjenja puščav oz. dezertifikacije in krepitev odpornosti proti suši.

Površina namakanih zemljišč manjša

V letu 2023 je bilo namakanih 4.058 hektarjev zemljišč, 18 % manj kot leto prej. Nekaj več kot dve tretjini te površine (68 %) so pokrivali njive in vrtovi, 12 % sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 7 % namakane površine so predstavljali rastlinjaki, travniki in vinogradi.

Poraba vode za namakanje narašča

Skupno je bilo za namakanje porabljenih 4,7 milijona m3 vode oz. za 37 % več kot leta 2022. Večina te vode (88 %) je bila pridobljena iz površinskih voda, od tega 82 % iz zbiralnikov (akumulacije), 13 % iz tekočih voda, 5 % iz javnega vodovoda in iz drugih virov ter nekoliko manj kot 1 % iz naravnih jezer. Preostalih 12 % vode, porabljene za namakanje, je bilo pridobljenih iz podtalnice.

Emisij CO2 v cestnem prometu več

V 2021 so emisije ogljikovega dioksida (CO2) v cestnem prometu znašale 2.682 kilogramov CO2 na prebivalca ali za 16 % več kot leto prej. V podkategoriji emisije CO2 v osebnem cestnem prometu (avtomobili, motorji ipd.) pa so obsegale 1.451 kilogramov CO2 na prebivalca ali za 26 % več kot v letu 2020.

Izdatki za varstvo okolja se povečujejo

Za investicije v varstvo okolja je bilo leta 2022 namenjenih 409 milijonov EUR ali na letni ravni za 17 % več. Največji delež so obsegala vlaganja v upravljanje odpadnih voda, in sicer 35 % (142 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so bili za 6 % višji kot v letu 2021; znašali so 831 milijonov EUR. Največ, 47 % (393 milijonov EUR), je bilo namenjenih ravnanju z odpadki.