O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco o inflaciji v letu 2006. Ta bo

v petek, 29. decembra 2006, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Cene življenjskih potrebščin so se v prvih enajstih mesecih letos v Sloveniji povečale za 2,3 %, enako kot lani, prav tako pa je bila tudi novembrska inflacija v Sloveniji na letni ravni 2,3-ostotna. Z izračunom decembrske in letne stopnje inflacije za 2006 pa smo pripravili analizo gibanja cen življenjskih potrebščin, ki so izraziteje vplivale na inflacijo v letu 2006, in pregled letošnjih cen nekaterih proizvodov in storitev, preračunanih v evre. Podatke bo predstavila Mojca Maček Kenk, vodja Oddelka za statistiko cen življenjskih potrebščin.

Ob izidu osrednje in najobsežnejše publikacije, Statističnega letopisa 2006, in o dogodkih v letu 2006, pomembnih za Statistični urad RS, pa bo spregovorila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar, tel: (01) 241 51 58