O-STA

V Celju kontaktna točna Borzena za obnovljive vire energije

V Razlagovi ulici od 18. junija nova kontaktna točka skupaj s svetovalno pisarno Eko sklada

Celje, 7. junij 2024 - Celje se je kot mesto zavezalo k pravičnemu trajnostnemu razvoju, zato nas veseli, da bo v torek, 18. junija, na Razlagovi ulici 1 (Celjski dom), na vogalu Razlagove ulice in Krekovega trga) svoja vrata odprla svetovalna pisarna in kontaktna točka, kjer bodo svetovalci Borzena in Eko sklada na voljo pravnim in fizičnim osebam za svetovanje pri koriščenju subvencij za obnovljive vire energije.

V ta namen bodo v družbi Borzen v naslednjih treh letih namenili 271 milijonov evrov za obnovljive vire energije ter 17 milijonov za trajnostno mobilnost. Skupaj s subvencijami Eko sklada za energetsko revščino, učinkovito rabo energije, trajnostno mobilnost in ostale okoljske naložbe v naslednjih letih lahko pričakujemo v Sloveniji približno 500 milijonov evrov nepovratnih sredstev za občane in podjetja.

Na dan odprtja bomo v kavarni Celjskega doma ob 16.15 pripravili dogodek za občanke in občane, ki bodo lahko prisluhnili predavanjema Predstavitev aktualnih razpisov in subvencije za zelene investicije prebivalstva ter Učinkovita raba energije v gospodinjstvih.

Na kontaktno točko za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, se lahko obrnejo tako fizične osebe kot predstavniki gospodarskih ali javnih služb.

Strokovno podkovani svetovalci kontaktne točke OVE bodo zainteresiranim obiskovalcem brezplačno svetovali glede izvedbe projekta, jih usmerjali v postopkih pridobivanja vseh potrebnih soglasij in dovoljenj pri različnih ustanovah ter svetovali glede izvedbe investicije.

S svetovalci bo mogoče preveriti nujne postopke za izvedbo projekta in kako jih čimprej izvesti. Če projekt že poteka ali je zaradi kakšnega od postopkov obstal, bodo svetovalci kontaktne točke poskušali pomagali premostiti ovire. Kontaktna točka bo organizirala tudi različna izobraževanja.

Ekosklad in Borzen sta izvajalca številnih javnih pozivov za spodbujanje rabe obnovljivih virov in okolju prijaznejšega cestnega prometa in svetovalci kontaktne točke bodo pomagali tudi pri prijavi na pozive.

Vstopna točka za prijavo na Borzenovo svetovanje je spletni portal kontaktne točke: https://kt-ove.si/. Na tem mestu je mogoče najti svetovalno pisarno v Celju, kjer je naveden tudi svetovalec, s katerim se stranka lahko dogovori za termin svetovanja.

Vstopna točka za prijavo na svetovanje Ekosklada je spletni portal kontaktne točke: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/6, kjer so navedeni kontakti svetovalcev s katerim se lahko dogovorite za termin svetovanja.