O-STA

4. oktober – svetovni dan živali

Stik z domačimi živalmi, najpogosteje so to psi ali mačke, imajo vrsto pozitivnih učinkov na človekovo psihično in fizično zdravje, so ugotovili znanstveniki, ki so se zbrali na nedavni 9. konferenci mednarodnega združenja organizacij za povezovanje ljudi in živali v Riu de Janeiro.

Udeleženci konference so tako ugotovili, da je prijateljevanje z domačo živaljo lahko izredno močna duševna opora bolnikom, zbolelim za rakom, saj jim pomagajo, da se uspešneje soočijo z boleznijo in hitreje opomorejo. Kadar svoj čas preživljajo s svojim hišnim ljubljenčkom, jim namreč nikoli ni treba hliniti poguma ali prijaznosti.

Na univerzi v Bonnu so dokazali, da ima pes številne blagodejne učinke na otroke, ki se znajdejo v navzkrižnem ognju obeh staršev, ko se ločujeta. Psi otrokom pomenijo tudi varnost ter zaščito pred konflikti in razočaranji. Devetdeset odstotkov otrok v neki raziskavi je gledalo na domačega psa kot na brezpogojnega prijatelja in poslušalca.

Zelo zanimive so tudi ugotovitve Dušanke Jordan z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki se je kot edina Slovenka udeležila 9. mednarodne konference, na kateri je bilo dobrih 400 znanstvenikov iz več kot 40 držav. Proučevala je, ali prisotnost psa vpliva na delo otrok z motnjami v duševnem razvoju in kako se v tem času spreminja vedenje otrok.

Rezultati njene raziskave so pokazali, da je večina otrok imela v dnevih s psico Saro daljši povprečni čas samoaktivnosti kot v dnevih brez nje. Pes je za otroke mnogo močnejša spodbuda kot katerakoli druga igrača in lahko ohranja njihovo pozornost precej dlje časa.

Deklaracija, ki so jo sprejeli znanstveniki v Riu, ugotavlja, da otroci in mladostniki tvorijo močne družbene stike z živalskimi prijatelji, zato je pomembno, da se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah naučijo pravilnega in varnega ravnanja z domačimi živalmi ter skrbi zanje in negovanja.

V Sloveniji poseben program v tej smeri že poteka. V začetku letošnjega šolskega leta je Društvo za odgovoren odnos do malih živali (DOMŽ) 12 šolam v Ljubljani ponudilo brezplačen pilotski projekt - učno uro "Brez strahu pred psom". Namen takšne učne ure je seznaniti učence 4. razreda osnovne šole z 10 zlatimi pravili za srečanje s psom in ob prisotnosti psa v razredu pravila tudi praktično ponazoriti.

Projekt je bil pozitivno ovrednoten s strani Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Vse zainteresirane osnovne šole imajo možnost pri DOMŽ zaprositi za brezplačno učno uro s posebej izšolanim psom izvaja Katja Skulj, doktor veterinarske medicine, vodnica, inštruktor in sodnica za delo reševalnih psov. Svojo željo po sodelovanju lahko sporočijo po faksu 01 4253-221 ali elektronski pošti: asb@siol.net.