O-STA

Obvestilo Statisitčnega urada RS

Spoštovani,

zaradi večjega zanimanja javnosti za drobnoprodajne cene ob uvedbi evra v Sloveniji smo na spletnih straneh Statističnega urada RS objavili dodatno analizo o gibanju cen v preteklih mesecih:

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=668

Za podrobnejša pojasnila je na voljo Mojca Maček-Kenk, vodja oddelka za statistiko cen življenjskih potrebščin:

tel. (01) 241 51 66

e-naslov: mojca.macek-kenk@gov.si