O-STA

Vodstvo tovarne z delom na terenu pripomoglo k začetku projekta TPM 2

Vodstvo tovarne Revoz je v četrtek, 4. oktobra, ves dan preživelo v delavskih oblekah in na proizvodnih napravah. V okviru projekta TPM 2 (ang. "Total Productive Maintenance", slov. "Celovito produktivno vzdrževanje"), katerega namen je vzpostaviti pet stebrov sodobnega vzdrževanja, in sicer: samostojno vzdrževanje, odstranjevanje izgub, sistem vzdrževanja, izobraževanje/urjenje in TPM kot projekt, so Revozovi vodilni delavci po krajši predstavitvi, ki jim jo je predstavil vodja projekta Luc Crombois iz Direkcije proizvodenj v Parizu, iskali napake na strojih dveh delovišč (v obratu za sestavo in v obratu za varjenje karoserij), jih razvrščali ter določali terminske roke za njihovo odpravo.

S tem nastopom v neposredni bližini delavcev v proizvodnji se je želelo vodstvo najprej seznaniti s konkretnimi učinki in s posameznimi koraki projekta ter poudariti pomembnost projekta ob njegovem zagonu. V primerjavi s predhodnim projektom TPM se tokratni razlikuje predvsem po tem, da je veliko bolj konkreten, predvideva vrsto aktivnosti na terenu, v njem sodelujejo vsi zaposleni in ne le projektna skupina, pomembno vlogo pa igra tudi vizualni management. Vodja projekta, ki ga uvajajo tudi v drugih Renaultovih tovarnah, je v Revozu Milan Repolusk, vodja Službe vzdrževanja tovarne, koordinator pa Bojan Šinkovec, prav tako iz Službe vzdrževanja.