O-STA

Tema Ministrske konference o varovanju gozdov v Evropi (MCPFE) bo energija - voda - podnebje - ali bodo gozdovi kos pričakovanjem evropskih družb?

Varšava, Poljska - 6. junija, 2007 - Predstavniki držav in organizacij, ki so članice Ministrske konference o varovanju gozdov v Evropi (MCPFE), razpravljajo o tem, kaj evropske družbe pričakujejo od gozdov. Udeleženci srečanja določajo okvir 5. ministrske konference, ki bo potekala letos od 5. do 7. novembra v Varšavi.

Srečanje je včeraj odprla Agnieszka Bolesta, podsekretarka poljskega ministrstva za okolje, ki je povedala: "V minulih letih je koncept trajnostnega upravljanja z gozdovi postal eden od ključnih pristopov k izboljševanju okoljske kakovosti človekovega preživljanja, postal je orodje za ohranjanje narave ter za trajnostni razvoj na sploh. Danes bi se vsi morali zavedati, da gozdovi predstavljajo večdimenzionalni element, ki zagotavlja trajnostni razvoj človeške civilizacije. Prepričana sem, da je za MCPFE prišel čas za okrepitev prispevka gozdov h kakovosti življenja sodobnih evropskih družb in prihodnjih generacij."

Strokovnjaki iz 31 držav in 13 mednarodnih organizacij so doslej razpravljali o obsegu deklaracije in dveh sklepih, ki zadevajo odnose tem gozdovi/voda in gozd/energija. Ingwald Gschwandtl, ki je odgovoren za gozdno politiko v Avstriji, je na novinarski konferenci v PAP novinarskem središču ministrsko deklaracijo predstavil kot dokument, ki bo odražal vizijo prihodnosti gozdov v Evropi in zajel najpomembnejšo sporočilo konference. Arne Ivar Sletnes, svetovalka na norveškem ministrstvu za kmetijstvo in prehrano, je povedala, da prva resolucija poudarja področja lesa, energije in biomase, ki določajo prihodnje politične razprave o gozdovih in meje, ki jih začrtujejo spremembe podnebja. Jose Maria Solano Lopez, ki je na španskem ministrstvu za okolje odgovoren za področje gozdov, je izpostavil pomen druge resolucije, ki izpostavlja ključno vlogo gozdne industrije.

Dokumenti bodo določili glavni cilj razprave na 5. Ministrski konferenci o varovanju gozdov v Evropi. Naslov konference je "Gozdovi za kakovost življenja". Profesor Kazimierz Rykowski, predsednik usmerjevalnega odbora MCPFE, je povedal, da naslov srečanja odraža odnos med človekom in naravo ter kaže na vrednote, ki jih gozdovi prinašajo v življenje sodobne družbe.

Peta ministrska konferenca bo potekala letos od 5. do 7. novembra v Varšavi. Doslej so bile v Evropi štiri konference: leta 1990 v Strasbourgu, leta 1993 v Helsinkih, leta 1998 v Lizboni in leta 2003 na Dunaju.

KONTAKT:

MCPFE Liaison Unit Warsaw

Marta Gaworska

Telefon.: 22 331 70 31 interna 14

Mob.: + 48 695 790 204

m.gaworska@lu-warsaw.pl

www.mcpfe.org