O-STA

5. Ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi

(MCPFE): Varšava - Središče za dialog o evropskih gozdovih

Ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE)

Varšava, Poljska--(BUSINESS WIRE)--5. 11. 2007--16 ministrov odgovornih za gozdove in gozdarstvo, delegacije iz 40 evropskih držav, Evropska komisija in delegati iz organizacij in mednarodnih institucij se udeležujejo 5. Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi, ki se je začela v ponedeljek v Varšavi. Poglavitni cilj te dvodnevne konference je zagotoviti nadaljnje trajnostno upravljanje evropskih gozdov, saj bodo s tem vsem prinašali koristi s svojimi najboljšimi zmožnostmi.

Varšavsko Konferenco "Gozdovi za kakovost življenja" je odprl Lech Kaczynski, poljski predsednik. V uvodnem nagovoru je poudaril usklajevanje dveh pomembnih vprašanj: ekonomskega razvoja in zaščite naravnega okolja.

Sopredsedujoči na sestanku, profesor Jan Szyszko, poljski minister za okolje, je poudaril vlogo gozdov pri razvoju evropske družbe. Prav tako je označil, da ti zaključki sestavljajo podlago za ministrske obveznosti, ki jih bodo podpisali med Konferenco. ,,Gozdovi lahko izboljšajo kakovost našega življenja s svojim prispevkom k blažitvi klimatskih sprememb, zaščiti vodnih virov in kot oskrbovalec biomase v energetske namene", je povedal minister. ,,Še posebej sedaj, ko so po desetletjih propadanja in skrbi zaradi stanja naših gozdov, dobre vladne politike in pozitivno gospodarjenje vrnili bolj zdrave in bogate gozdove" Glede na poročilo Stanje evropskih gozdov 2007, ki je bilo predstavljeno na Konferenci, naraščajo tako območja poraščena z gozdom kot tudi proizvodni potencial gozda.

Terje Riis-Johansen, norveški minister za kmetijstvo in prehrano, je na tiskovni konferenci povedal, da sodelujoči na tem sestanku želijo uveljaviti najučinkovitejšo strategijo, ki bo povečala uporabo gozdne biomase za obnovljive vire energije in za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Jose Luis Herranz Saez, predstavnik Španije, je govoril o pomembni vlogi gozdov pri ublaževanju pustošenja poplav in erozije tal. Poudaril je pomembnost usklajevanje med gozdno in vodno politiko in praksami upravljanja. Gerhard Mannberger iz Avstrije je opozoril na vlogo MCPFE pri usklajevanju razumevanja o upravljanju z gozdovi v Evropi, prav tako pa je poudaril, da naloga še ni izpolnjena in da mora Evropa biti pripravljena uvesti ostrejšo mednarodno gozdno ureditev. Konferenca MCPFE je prvo tako pomembno politično srečanje v zgodovini poljskega gozdarstva.

" Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice".

Kontakt:

MCPFE Liaison Unit Warsaw

Marta Gaworska

Mobilni telefon: (+ 48) 695 790 204