O-STA

5. ministrska konferenca za zaščito gozdov v Evropi: nove zaveze evropskih ministrov, odgovornih za gozdove

Varšava, Poljska --(BUSINESS WIRE)--6. novembra, 2007--S sprejetjem ministrske deklaracije in dveh resolucij se je končala 5. ministrska konferenca za zaščito gozdov v Evropi (MKZGE), ki je potekala v Varšavi. 38 podpisnic MKZGE se je tako zavezalo k spodbujanju uporabe lesa kot obnovljivega vira energije in k povečanju vloge gozdov pri zaščiti voda zaradi podnebnih sprememb.

V glavnem dokumentu Konference, Varšavski deklaraciji, so se države zavezale k skupnim dejavnostim za izboljšanje trajnostnega upravljanja z gozdovi kot ključnega dejavnika pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Deklaracija izpostavlja vlogo gozdov pri izboljšanju kakovosti življenja na zemlji in dolgoročno vizijo razvoja gozdov v Evropi. Hkrati izpostavlja vlogo MKGZE kot regionalnega procesa za spodbujanje relevantnih mednarodnih pobud za varovanje gozdov.

Glede na neizogibne vplive podnebnih sprememb so ministri sprejeli dve varšavski resoluciji. Varšavska resolucija št. 1: "Gozd, les in energija" zavezuje podpisnice k spodbujanju vloge gozdarstva pri energetski proizvodnji in uporabe lesne biomase kot obnovljivega vira energije ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in javno-zasebnega partnerstva pri lastništvu gozdov, v lesni industriji in pri proizvodnji energije. Države so se tudi zavezale k celostni uporabi gozdnih virov.

Varšavska resolucija št. 2 "Gozd in voda" pa poudarja pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v zvezi z ohranjanju kakovosti in količine voda, preprečevanju poplav in omilitvi suš ter erozije tal.

Hkrati sta bili soglasno sprejeti dve ministrski izjavi o gozdnih požarih v Južni Evropi ter pobudi za vseevropski teden gozdov v letu 2008. "Zelo sem zadovoljen, ker je v varšavskih dokumentih poseben poudarek na podnebnih spremembah in potrebi po ukrepanju za omilitev posledic podnebnih sprememb v povezavi z spodbujanjem uporabe lesa kot okolju prijaznega in naravnega vira energije ter surovine za industrijsko uporabo," je povedal poljski minister za okolje profesor Jan Szyszko. Ob zaključku konference je poljski minister poudaril vlogo ministrskega sodelovanja pri zaščiti gozdov in njihove trajne izrabe v Evropi.

" Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice".

KONTAKT:

MCPFE Liaison Unit Warsaw

Marta Gaworska

Mobile: (+ 48) 695 790 204