O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco, ki bo

v četrtek, 7. februarja 2008, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo vam pripravili naslednji temi:

- podatke letošnje januarske inflacije in drobnoprodajne cene pomembnejših proizvodov in storitev. Predstavila jih bo generalna direktorica mag. Irena Križman;

- analizo izdatkov in virov financiranja zdravstva v letih od 2002 do 2005 in predstavitev podatkov iz razvojne naloge o izdatkih za zdravstvo, prikazanih po spolu in starosti bolnikov ter vrsti bolezni. Te podatke bo analiziral mag. Stane Marn, strokovnjak za zdravstvene račune.

Opozorili vas bomo tudi na pravkar izdano publikacijo Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, ki vsebuje pregled nekaterih najnovejših ekonomskih in socialnih kazalnikov o Sloveniji.

S spoštovanjem,

Ida Repovž Grabnar

Statistični urad RS

Tel. 241 51 58