O-STA

JPMorgan Chase prevzema Bear Stearns

NEW YORK, (BUSINESS WIRE), 16. marec, 2008

Podjetje JPMorgan Chase & Co je oznanilo prevzem podjetja The Bear Stearns Companies Inc.

Nadzorna sveta obeh podjetij sta sporazumno odobrila posel.

Transakcija se bo izvedla z izmenjavo delnic. Podjetje JPMorgan Chase bo izmenjalo 0.05473 svojih navadnih delnic za eno delnico podjetja Bear Stearns. Po zaključni ceni z dne 15. marca 2008, bo posel vreden pibližno 2 ameriška dolarja na delnico.

JPMorgan Chase jamči s takojšnjim učinkom za trgovalne obveznosti podjetja Bear Stearns in njegovih hčerinskih družb in bo izvajal pregled nad njegovim poslovanjem. Sklenitev posla je podvržena samo potrditvi delničarjev in nobenim drugim materialnim pogojem. Prevzem naj bi bil dokončno izveden do druge četrtine koledarskega leta 2008. Ameriške zvezne rezerve, zvezni nadzorni urad Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in druge zvezne agencije so že odobrile posel.

Ob financiranju, ki ga Ameriške zvezne rezerve običajno ponujajo skozi diskontno okno, bodo zagotovile tudi dodatno financiranje v povezavi s to transakcijo. Ameriške zvezne rezerve bodo po dogovoru zagotovile do 30 milijard ameriških dolarjev za financiranje manj likvidnih sredstev podjetja Bear Stearns.

"Podjetje JPMorgan Chase stoji za podjetjem Bear Stearns," je povedal Jamie Dimon,

predsednik in izvršni direktor podjetja JPMorgan Chase. "Stranke in poslovni partnerji podjetja Bear Stearns se lahko počutijo varne, saj podjetje JPMorgan jamči tveganje nasprotne strani za Bear Stearns. Njihove stranke, poslovne partnerje in zaposlene vabimo v naše podjetje in smo veseli, da smo njihovi partnerji".

Dimon dodaja: "Ta posel bo delničarjem podjetja JPMorgan Chase prinesel dobro dolgoročno vrednost. Ta prevzem ustreza našim temeljnim kriterijem: stopnja tveganja, ki ga prevzemamo je razumna, vgradili smo ustrezno varovalo pred možnostjo za napako, naše poslovanje se s tem krepi in imamo jasno sposobnost za njegovo izvedbo."

"Prejšnji teden je bil za podjetje Bear Stearns izjemno naporen. "Ta posel je za naše podjetje ter za naše delničarje najboljši izid glede na trenutne okoliščine", je povedal Alan Schwartz, predsednik in izvršni direktor podjetja Bear Stearns. "Sam sem izjemno ponosen na naše zaposlene in verjamem, da bodo ogromno doprinesli tudi k novemu podjetju."

Pričakuje se, da bo prevzem pozitivno prispeval k povečanju letnih dobičkov podjetja JPMorgan

Chase.

"Prevzem nam pomaga pri zapolnjevanju nekaterih vrzeli v naši franšizi z obvladljivim pokrivanjem", je povedal Steve Black, eden izmed izvršnih direktorjev investicijske banke JPMorgan Investment Bank. "Dobro poznamo vodstvo podjetja Bear Stearns in se veselimo našega sodelovanja pri združitvi naših podjetij."

"Pridobitev podjetja Bear Stearns nam omogoča pridobitev privlačne skupine poslov", je povedal Bill Winters, eden od izvršnih direktorjev pri JPMorgan Investment Bank.

"Po izvedbi skrbnega pregleda, smo zadovoljni s kvaliteto Bear Stearns poslovanja in veseli nas, da so sedaj del našega podjetja."

"Vodstvo podjetja JPMorgan Chase ima dobro zgodovino uspešnih združitev", je povedala Heidi Miller, izvršna direktorica oddelka za zakladništvo in vrednostne papirje JPMorgan. "V naslednjih tednih bomo tesno sodelovali z vodstvom in strankami podjetja Bear Sterans, da hitro zaključimo prevzemno transakcijo".

Podjetje JPMorgan Chase bo imelo danes, v nedeljo, 16. marca konferenčni klic ob 20h (Vzhodni centralni čas), na kateri bo pregledalo prevzem podjetja Bear Stearns. Investitorji lahko kličejo na telefonsko številko (800) 214-0745 (notranji klici) / (719) 457-0700 (mednarodni klici), dostopna koda 614424, ali pa konferenco v živo poslušajo preko interneta. Avdio spletni prenos in prezentacija bodo dostopni na http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/presentations.cfm pod razdelkom "Investor Relations", "Investor Presentations". Ponovitev konferenčnega klica bo na voljo z začetkom ob 23h uri (Vzhodni centralni čas) 16. marca 2008 do polnoči, v ponedeljek, 31. marca 2008 (Vzhodni centralni čas), na številkah (888) 348-4629 (notranji) ali (719) 884-8882 (mednarodni klici) z dostopno kodo 614424. Ponovitev bo na voljo tudi na www.jpmorganchase.com.

JPMorgan Chase & Co. je vodilni ponudnik globalnih finančnih storitev s premoženjem 1600 milijard ameriških dolarjev in poslovalnicami v več kot 60 državah sveta. Podjetje je vodilno na področju investicijskega bančništva, finančnih storitev za potrošnike, podjetniškega in poslovnega bančništva, procesiranja finančnih transakcij, upravljanja premoženja in na področju vlaganja v lastniški kapital družb. Podjetje JPMorgan Chase je sestavni del delniškega indeksa Dow Jones Industrial Average in ponuja storitve milijonom potrošnikov v ZDA in številnom uglednim podjetjem, institucijam in vladnim službam. Informacije o podjetju so dostopne na www.jpmorganchase.com.

The Bear Stearns Companies Inc. ponuja storitve vladam, podjetjem, institucijam in posameznikom po vsem svetu. Temeljni del njihovega poslovanja so institucionalni kapital, dolžniški vrednostni papirji, investicijsko bančništvo, globalne klirinške storitve, upravljanje premoženja in storitve na področju vlaganja v lastniški kapital družb. Za dodatne informacije obiščite njihovo spletno stran www.bearstearns.com.

To sporočilo za javnost vsebuje napovedne izjave v smislu ameriškega Zakona o reformi pravdnih sporov v zvezi z vrednostnimi papirji iz leta 1995. Takšne izjave vključujejo, vendar niso omejene na izjave o koristih združitve J.P. Morgan Chase & Co. in The Bear Stearns Companies Inc., vključno s prihodnjimi finančnimi in operativnimi rezultati, načrti in cilji, pričakovanji in nameni združenega podjetja in ostalih izjav, ki niso zgodovinska dejstva. Takšne izjave temeljijo na trenutnih prepričanjih in pričakovanjih uprave JPMorgan Chase in so predmet znatnih tveganj in negotovosti. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo od tistih, ki so navedene v napovednih izjavah.

Naslednji dejavniki, ob ostalih možnih, lahko povzročijo, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, ki so bili podani v napovednih izjavah: sposobnost pridobiti potrditev prevzema od vladnih in samoregulativnih organizacij na podlagi predlaganih pogojev in časovnega načrta, in kakršnihkoli sprememb pogleda regulativnih agencij na, odzive, dejanja in zaveze dane v povezavi s prevzemom in sporazumi ter dogovori, ki se nanašajo nanj; obseg in trajanje gospodarskih in tržnih motenj; negativnih razvojev v poslovanju Bear Stearns, vključno z izgubo klientov, zaposlenih ter odnosov do nasprotnih strani in ostalih poslovnih odnosov; možnost, da delničarji Bear Stearns ne bodo potrdili združitve; tveganje, da integracija poslov ne bo uspešna; tveganje, da znižanje stroškov in ostale sinergije iz združitve ne bodo realizirane v celoti ali da bo proces trajal dlje od pričakovanj; motnje zaradi prevzema, ki bi otežile ohranjanje poslovnih in operativnih odnosov; povečana konkurenca in njen vpliv na cene, stroške, odnose s tretjimi osebami in prihodke; tveganje nove in spremenjene regulative v ZDA in v tujini in izpostavljenost sodnim in/ali regulativnim ukrepom. Dodatne dejavnike, ki bi lahko povzročili, da se rezultati JPMorgan Chase pomembno razlikujejo od tistih, ki so bili opisani v napovednih izjavah lahko najdete v letnem poročilu podjetja na obrazcu 10-K za leto, zaključeno na 31. December 2007, vloženo na ameriško Komisijo za vrednostne papirje (SEC) in na voljo na spletni strani ameriške Komisije za vrednostne papirje (http://www.sec.gov).

Dodatne informacije

V povezavi s predlaganim prevzemom bo JPMorgan Chase & Co. pri Ameriški Komisiji za vrednostne papirje (SEC) vložil tudi registracijsko izjavo na obrazcu S-4, ki bo vključeval poročilo pooblaščencev delničarjem podjetja Bear Stearns, ki predstavlja tudi prospekt podjetja JPMorgan Chase & Co. Bear Stearns bo poslal poročilo pooblaščencev/prospekt svojim delničarjem.

Podjetji JPMorgan Chase & Co. in Bear Stearns pozivata svoje delničarje, da preberejo poročilo pooblaščencev/prospekt glede napovedane združitve takoj, ko bosta dostopna, saj bosta vsebovala pomembne informacije. Kopije dokumentov vloženih na ameriško Komisijo za vrednostne papirje v povezavi s prevzemom lahko pridobite brezplačno na spletni strani (www.sec.gov). Prav tako so na voljo brezplačno na spletni strani podjetja JPMorgan Chase & Co. (www.jpmorganchase.com) pod razdelkom "Investor Relations", nato pod razdelkom "Financial Information" in nato pod postavko

"SEC Filings". Prav tako so dokumenti na voljo brezplačno na spletni strani podjetja Bear Stearns (www.bearstearns.com) pod razdelkom "Investor Relations", in nato pod razdelkom "SEC Filings."

JPMorgan Chase, Bear Stearns, njuni direktorji, izvršni direktorji in drugi člani vodstva ter zaposleni lahko zbirajo pooblastitive od delničarjev Bear Stearnsa za potrditev prevzema. Informacije o tem, kdo lahko po pravilih Komisije za vrednostne papirje (SEC) predstavlja udeležence v zbiranju pooblastil pri delničarjih podjetja Bear Stearns v povezavi s predlaganim prevzemom, bodo določene v poročilu pooblaščencev/prospektu, ko bo vložen na Komisijo za vrednostne papirje. Podatke o direktorjih in izvršnih direktorjih podjetja JPMorgan Chase lahko najdete v končnem poročilu pooblaščencev vloženem na Komisijo za vrednostne papirje (SEC) dne 30. marca 2007.

Podatke o direktorjih in izvršnih direktorjih podjetja Bear Stearns lahko najdete v končnem poročilu pooblaščencev vloženem na Komisijo za vrednostne papirje dne 27. marca 2007. Brezplačne kopije omenjenih dokumentov lahko dobite od JPMorgan Chase in Bear Stearns na zgoraj navedenih kontaktnih naslovih obeh podjetij.

Kontakt za investitorje:

JPMorgan Chase

Julia Bates

(212) 270-7318

ali

Bear Stearns

Elizabeth Ventura

(212) 272-9251

ali

kontakti za medije:

JPMorgan Chase

Kristin Lemkau

(212) 270-7454

ali

Joseph Evangelisti

(212) 270-7438

ali

Bear Stearns

Russell Sherman

(212) 272-5219