O-STA

Nov pristop v svetu fotovoltaike: sončne celice integrirane v ovoj stavb

Trebnje, 13. junij 2008 - V Trimu smo razvili in tudi že postavili prvi strešni fotonapetostni sistem, ki mogoča okolju prijazno pridobivanje elektrike iz sončne energije. Da imamo v Trimu posluh za okolje, izkazujeta znak Planet Positive in članstvo v UN Global Compact.

Gre za integirano rešitev, ki je sestavljena iz strešnega sendvič panela iz mineralne volne in nanj pritrjenih fotonapetostnih modulov. Govorimo o novi generaciji tankoplastnih fotonapetostnih modulov iz Amorfnega Silicija. "Ker so moduli upogljivi, jih je možno integrirati v strešno kritino in tako zagotoviti enoten izgled in odlično estetiko," pravi Trimov razvojnik dr. Boštjan Černe.

Panel lahko namestimo na vse vrste poslovnih, proizvodnih, reprezentančnih in drugih objektov, lahko pa izdelamo tudi projekt sončne elektrarne "na ključ". Sončna elektrarna proizvaja zeleno električno energijo, ki jo investitor v Sloveniji lahko prodaja v elektro-distribucijsko omrežje po subvencionirani odkupni ceni (t.i. feed-in tariff-i), to pa omogoča povrnitev investicije v krajšem času. Kot podporo uporabnikom smo v Trimu za strešni panel razvili tudi računalniški program Trimo Expert PV, s pomočjo katerega lahko vsak mesec ocenimo količino električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna.

Trimov EcoSolar PV strešni panel odlikuje več rešitev:

- integrirana rešitev brez dodatnih elementov

- brez prebojev v strehi, s čimer se ohranja tesnost strehe in prepreči pojav zamakanja ter zmanjša možnost nastanka poškodb korozijske zaščite

- nosilna podkonstrukcija ni potrebna

- pri višjih temperaturah fotonapetostnih modulov boljši energijski izplen od klasičnih sistemov

- možnost namestitve PV modulov proti različnim smerem neba in pod različnimi naklonskimi koti

- največja prednost tankoplastnih modulov iz Amorfnega Silicija je boljši energijski izplen v pogojih difuzne svetlobe

- majhna teža oziroma manjša statična obremenitev strešne konstrukcije

Planet Positive

Okolju prijazne tehnologije igrajo pomembno vlogo pri trajnostnem ohranjanju virov narave za prihodnje generacije. Inovativno razmišljanje, trajen razvoj in odgovornost do okolja so bistvena vodila delovanja družbe Trimo, ki je lani kot prvo in edino slovensko podjetje prejela znak Planet Positive za proizvode in Trimoterm. S tem se je pridružil ugledni skupini evropskih podjetij s posebnim posluhom do okolja. Pobuda Planet Positive prihaja iz Velike Britanije in člane zavezuje k nadaljnjemu razvoju okolju prijaznih rešitev in poslovnih sistemov, ki ustvarjajo pozitivno bilanco na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Trimo v okviru znaka Planet Positive na pot ohranjanja našega planeta vzpodbuja tudi svoje poslovne partnerje in širše družbeno okolje.

UN Global Compact

Z včlanitvijo v UN Global Compact, ki je nastal pred osmimi leti na pobudo Združenih narodov, pa se je Trimo pridružil tudi družbeno odgovornim podjetjem, nevladnim organizacijam in univerzam iz 90 držav. Člani UN Global Compactas se v svojem delovanju zavezujejo k spoštovanju načel o človekovih pravicah, delavskih standardov in odgovornosti do okolja.

/ Trimo, ki je lani kot prvo slovensko podjetje v Atenah prejel prestižno evropsko nagrado za poslovno odličnost EFQM, ustvarja prihodek v več kot 50-ih državah sveta prek 14 hčerinskih družb, 7 predstavništev in 6 zastopnikov. Skupni prihodki Skupine Trimo so lani znašali 219,7 milijonov evrov in so se v primerjavi z letom prej povečali za 26,0 odstotkov. Čisti dobiček za Skupino Trimo je lani znašal 7,7 milijonov evrov. Na dan 31.12.2007 je bilo v Skupini Trimo zaposlenih 1.144 ljudi./

Dodatne informacije:

Trimo, d.d. Trebnje

vodja službe za odnose z javnostmi Jana Lutovac Lah,

telefon: +386-(0)7 346 01 92,

elektronska pošta: jana.lah@trimo.si