O-STA

Do novega vrtca v treh mesecih

Modularni vrtec je zgrajen iz estetsko funkcionalnih in energetsko varčnih enot, ki se lahko poljubno združujejo

Modularni vrtci, ki jih izdelujejo v Trimu, predstavljajo rešitev za takojšen odziv na rešitev prostorske stiske, kot je na primer povečano povpraševanje po dodatnih prostih mestih. Postavljeni so v zelo kratkem času, lahko celo v mesecu ali dveh, odvisno od števila oddelkov, kakovostna izdelava pa omogoča uporabo za daljše časovno obdobje.

Povečevanje ali zmanjševanje objektov, širitev ali krčenje posameznih enot ter spreminjanje namembnosti teh enot poteka na hiter in enostaven način, poudarjajo v Trimu.

Kar nekaj slovenskih občin je problem pomanjkanja prostora v vrtcih rešilo z nakupom modularnih vrtcev. Lani so v Sloveniji postavili štiri Trimo modularne vrtce, ki danes zagotavljajo prijetno in ustvarjalno bivanjsko okolje več kot 200 malčkom.

Pred 15-timi leti so jih postavili v tujini

Trimove modularne enote so za gradnjo vrtca prvič uporabili že leta 1995 v Švici. Od tedaj je Trimo v sodelovanju s partnerji po vsej Evropi postavil prek trideset vrtcev in tudi šol iz modularnih bivalnih enot - med drugim vrtec v Oslu, šolo v Salzburgu, vrtec na Dunaju. Tako je bilo leta 2008 na primer v Avstriji postavljenih deset vrtcev iz Trimovih modularnih enot. V Sloveniji pa lani so prvi tovrsten vrtec postavili v Podpeči v občini Brezovica pri Ljubljani.

Varnost in udobnost sta zagotovljena

"Posebnih omejitev pri gradnji vrtcev in šol iz modularnih enot ni. Modularni vrtec je namreč kot hišica iz lego kock," pravijo v Trimu. Zgrajen je iz estetsko funkcionalnih in kvalitetnih, energetsko varčnih enot, ki se lahko združujejo v eno-, dvo- ali pa deset-, dvanajst- in celo več oddelčne vrtce ali šole. Zgrajeni so lahko v eno ali dve nadstropji, varnost ter udobnost bivalnega okolja pa je seveda v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi na področju vrtcev. "S ciljem omogočiti otrokom in zaposlenim najboljše bivalne pogoje smo pri razvoju možnih arhitekturnih rešitev sodelovali tudi s strokovnjaki Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Prav tako pri zasnovi skrbimo za uporabo okolju prijaznih in energetsko varčnih materialov," poudarjajo v Trimu.

Udobje za otroke, vzgojitelje in starše

Vrtci in šole iz modularnih enot zagotavljajo vse potrebno udobje tako za otroke kot tudi za vzgojitelje in starše. Modularne enote so ekološke, varne in nadpovprečno funkcionalne, kakovost bivanja v njih pa se v ničemer ne razlikuje od kakovosti bivanja v klasično ali montažno grajenih vrtcih in šolah.

Estetsko funkcionalnost in energetsko varčnost Trimovih modularnih vrtcev lahko povečamo z izbiro sekundarnih streh in različnih fasad ter barv, ki jih je moč različno kombinirati.

Vrtec za tretje tisočletje

Modularni vrtci so proizvod, ki mu v Trimu namenjajo še prav posebno pozornost. Trgu so ponudili celovito rešitev, ki upošteva potrebe najmlajših. V želji, da malčki odraščajo v čistem in energetsko varčnem okolju, so posebno pozornost namenili ekološki in energetski učinkovitosti Trimovih modularnih vrtcev. Materiali, iz katerih so vrtci izdelani, so naravni in obdelani z okolju prijaznimi snovmi. Energijo, ki je potrebna za bivanje, črpajo iz obnovljivih naravnih virov, zagotovijo pa lahko tudi izgradnjo celovitega sistema sončne elektrarne na strehi objekta.


Inovativno razmišljanje, trajen razvoj in odgovornost do okolja tako ostajajo bistvena vodila Trimovega delovanja.

Hitro postavljen, udoben in varen. "Trimo modularni vrtec je vrtec za tretje tisočletje," pravijo v Trimu.