O-STA

KOMPAS - vodi in vozi za potrebe predsedovanja

S profesionalnimi storitvami in ugledom je Kompasu uspelo pridobiti glavne agencijske logistične posle, ki jih prinaša slovensko predsedovanje EU. Generalni Sekretariat Vlade RS za predsedovanje EU je turističnemu podjetju Kompas, ki že od nekdaj prisega na najvišjo raven storitev, zaupala vodenje in prevoz gostov ter obiskovalcev za dogodke, ki se odvijajo v okviru predsedovanja.

Generalni Sekretariat Vlade RS za predsedovanje EU, je za potrebe dogodkov povezanih s predsedovanjem Slovenije Evropski Uniji, na podlagi javnega razpisa, izbral turistično podjetje Kompas d.d. za uradnega organizatorja turističnih vodenj in prevozov z avtobusi ter mini-busi. Pogodbeno sodelovanje je podpisano za čas od 1.11.2007 do 30.6.2008.

Dogodki se odvijajo na različnih protokolarnih ravneh, od spremljevalnih dogodkov ob delavnih srečanjih sekretarjev, pa vse do uradnih obiskov na najvišji državni protokolarni ravni.

Kompas se je na izvedbo naročenih storitev prevoza ter organiziranja profesionalnih vodstev zelo dobro pripravil, saj zagotavlja kakovostno izvedbo. Predvideno število naročil avtobusov je bilo namreč kar 1.400, predvideno število vodenj pa 600. Za razmeroma kratko obdobje pomeni tako veliko število naročil veliko odgovornost. Prav zato so bili pogoji razpisa zelo striktni in obsežni.

Za potrebe dogodkov predsedovanja je tako Kompas namenil 25 avtobusov (20 velikih in 5 malih) ter 20 turističnih vodnikov (10 angleško govorečih in 10 francosko govorečih). Avtobusi namenjeni za prevoze so kategorizirani kot visoko turistični avtobusi, opremljeni z najsodobnejšo opremo in tehnologijo in niso starejši od treh let. Kompas je v sodelovanju s Uradom vlade za komuniciranje v celoti opremil dva velika avtobusa ter en mali avtobus z atributi celostne grafične podobe predsedovanja Slovenije EU. Na omenjenih avtobusih lahko v Ljubljani ali drugod po Sloveniji vidimo povečan in dobro viden logotip predsedovanja. Ko omenjamo najsodobnejšo opremo v avtobusih je potrebno poudariti, da je Kompas za potrebe prevozov novinarjev ter ostalega spremstva delegacij iz cele Evrope, s pomočjo svojih partnerjev (družbe Mobitel), tri avtobuse opremil z brezžičnim dostopom do interneta (t.i. wireless dostop).

Za vse vodnike so v Kompasu jeseni 2007 organizirali seminar, s ciljem dodatnega izobraževanja vodnikov o pravilih dela in vodenja protokolarnih dogodkov. Seminar se je izvajal v sodelovanju s ZTL (Zavod za Turizem Ljubljana) ter Protokolom RS. Vsem vodnikom je Kompas skladno s celostno grafično podobo predsedovanja zagotovil tudi protokolarna oblačila, kar kaže na pomembno vlogo izvajanja turističnih in prevoznih storitev v okviru slovenskega predsedovanja, pa tudi predanost Kompasa storitvam, katere izvaja že vse od leta 1951.

V podjetju Kompas so ponosni, da so prva slovenska turistična agencija, tako za turistična potovanja, kot tudi podpora v logistiki pri najzahtevnejših poslovnih in protokolarnih dogodkih.