O-STA

Kompasu vrnjeno podjetje in premoženje v Beogradu

Ljubljana, 16.6.2009 - Podjetje KOMPAS d. d. je po 16-letnih prizadevanjih uspelo pridobiti lastništvo nad svojim podjetjem Kompas Beograd a.d., ki je leta 1993 protizakonito prišlo v 98% lastništvo srbske države.

Poleg številnih postopkov, čakanja na sprejem zakona o sukcesiji leta 2004 in na sprejem podzakonskih aktov, do trenutka,ko je bilo premoženje že na licitaciji in smo ga zaščitili samo s hitrim odzivom naših odvetnikov, smo sedaj v okviru Uredbe o zaščiti premoženjskih pravic delov podjetij, katerih sedež je bil na ozemlju bivših republik SFRJ, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Srbije 28.11.2008, uspešno podpisali sporazum s Kompasom Beograd a.d., pridobili vsa soglasja Agencije za privatizacijo in vseh potrebnih ministrstev ter končno na današnji seji vlade Republike Srbije še končni sklep o vrnjenem lastništvu našega podjetja in pripadajočega premoženja.

V pomoč pri reševanju zadeve nam je bilo tudi mnenje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije glede zahtev v zvezi z reciprociteto, ki se je hitro in učinkovito odzvalo na našo prošnjo.

Vrnitev lastništva nad Kompasom Beograd a.d. nam odpira široke možnosti za razvoj poslov v Srbiji, ki je pomembno tržišče in pomembna destinacija.

Podjetje Kompas Beograd se bo vključilo v Kompasovo mednarodno mrežo, ki v 20 evropskih državah in ZDA zaposluje okoli 500 strokovnjakov in je imelo v preteklem letu okoli 230 mio EUR prometa. Kompas d. d. je član skupine adriatica.net.

Kompas d.d.

Irena Soban

Vodja službe za PR in marketing

051 613 540