O-STA

Bristol-Myers Squibb vzpostavlja program tehnične pomoči Secure the future(r) za optimizacijo lokalnih storitev celostnega obvladovanja virusa HIV v podsaharski Afriki

Ključna znanja iz pobud v okviru programa v izvajanju SECURE THE FUTURE bodo predstavljena na mednarodni konferenci

o aidsu v Ciudad de Mexicu

Ciudad de Mexico --(BUSINESS WIRE)-5. avgust 2008-Podjetje Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) in Fundacija Bristol-Myers

Squibb sta danes najavila vzpostavitev Programa tehnične pomoči SECURE THE FUTURE(R) (ZAVARUJMO PRIHODNOST), inovativne

pobude za izmenjavo spretnosti, ki je zasnovana kot pomoč skupnostim v državah, ki jih močno prizadeva virus HIV, da

optimizirajo dostopnost storitev za celostno zdravljenje in obvladovanje virusa HIV. Program SECURE THE FUTURE skupinam

in posameznikom iz takšnih skupnosti pomaga odkrivati potrebe in vpeljevati rešitve, nadzorovati in krepiti svoje vire

in povečevati kapacitete za izboljšano učinkovitost in trajnost socialnih programov v skupnosti.

Novi program SECURE THE FUTURE predstavlja utrditev uspehov, izkušenj in naukov iz devetletnega izvajanja projekta SECURE

THE FUTURE, ki je predstavljal največje skupno človekoljubno prizadevanje take vrste za borbo proti virusu HIV v

podsaharski Afriki. Odkar so ga leta 1999 začeli izvajati, se je program povečal na 150 milijonov dolarjev vredne spodbude

v 12 afriških državah s posebnim poudarkom na lokalnih podpornih programih zdravljenja, skrbi za otroke in gradnji

infrastrukture. Znanje, pridobljeno v programih skupnosti v okviru programa SECURE THE FUTURE bo ta teden posredovano na

delavnicah za pridobivanje spretnosti in srečanjih s strokovnjaki, ki bodo izvedeni v okviru Mednarodne konference o aidsu

v Ciudad de Mexicu.

"Program SECURE THE FUTURE podjetja Bristol-Myers Squibb je v preteklih devetih letih vključeval v sodelovanje z lokalnimi

partnerji v Afriki, namenjeno razvoju novih pristopov kot odgovor na epidemijo aidsa v težko prizadetih skupnostih, kjer

so viri zelo omejeni," je dejal predsednik Fundacije Bristol-Myers Squibb John Damonti. "Resno delo naše ekipe in

partnerjev pri vpeljevanju storitev, povezanih z virusom HIV, nam je omogočilo edinstven vpogled v to, kaj je učinkovito

in kaj bo potrebno delati drugače. Novi Program tehnične pomoči predstavlja nadaljnji razvoj naših prizadevanj za

oblikovanje praktičnih in trajnostnih rešitev, ki odgovarjajo na resnične potrebe tako zdravstvenih strokovnjakov kot

prejemnikov pomoči."

Program tehnične pomoči SECURE THE FUTURE izkorišča sposobnosti več kot 50 strokovnjakov, ki bodo sodelovali z lokalnimi

skupinami in posamezniki, s čimer nudi visoko prilagojeno pomoč, ki temelji na specifičnih neodgovorjenih potrebah in

prioritetah njenih prejemnikov. Osebje sestavljajo programski vodje, terenski delavci, raziskovalci, strokovni delavci,

ki bodo poskrbeli za sirote in druge ranljive otroke, mobilizacijo skupnosti in povečevanje kapacitet, in strokovnjaki

s področja spremljanja in vrednotenja, varne prehrane, dejavnosti za spodbujanje prihodkov, vodenja in finančnega

upravljanja. Program SECURE THE FUTURE nudi polno podporo in daje v uporabo člane osebja Programa tehnične pomoči,

orodja, ki so bila uporabljena, in storitve, ki so bile zagotovljene.

Program tehnične pomoči SECURE THE FUTURE ponovno uporablja nauke, izkušnje in uspešne modele programa SECURE THE FUTURE

ter spodbuja socialno podjetništvo za čim večjo trajnost učinkov. Partnerji pridobijo spretnosti in vire za prenos novih

spretnosti drugim. Poleg tega lahko omrežje programa SECURE THE FUTURE poveže nevladne organizacije (NVO) in organizacije

zadevne skupnosti s primernimi partnerji, da lahko zaprosijo za financiranje začetnih faz svojih pobud.

"S Programom tehnične pomoči želimo nadalje podpirati pristop od spodaj navzgor pri opredeljevanju potreb in oblikovanju

ter vpeljevanju posegov, ki so prilagojeni lokalnim razmeram. Naša podpora socialnemu podjetništvu dodaja novo dimenzijo,

za katero upamo, da bo skupnostim in družinam pomagala pri zagotavljanju finančne varnosti in trajnosti," pravi Phangisile

Mtshali, direktor podjetja Bristol-Myers Squibb, SECURE THE FUTURE, Južnoafriška republika.

Za prijavo v novi Program tehnične pomoči SECURE THE FUTURE morajo tisti, ki jih sodelovanje zanima, posredovati prijave

preko spletne strani www.securethefuture.com. Programi morajo biti usklajeni z usmeritvijo Fundacije Bristol-Myers Squibb

v premagovanje vrzeli v zdravstvu in reševanje neskladij. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki si bodo prizadevali

vključevati in spodbujati lokalne vire v skupnosti v podporo zdravljenja virusa HIV, z njim povezane nege in lajšanja

posledic. Prednost bodo imeli tudi prijavitelji, ki podpirajo socialno podjetništvo.

Program SECURE THE FUTURE na Mednarodni konferenci o aidsu

Program tehnične pomoči SECURE THE FUTURE dopolnjuje priročnik SECURE THE FUTURE: Sedem korakov do vključevanja skupnosti

v podporne programe za zdravljenje virusa HIV (Prva izdaja), pripomoček za izvajanje programa, ki nudi praktične nasvete

po korakih, kako povezovati vključevanje skupnosti in podporne storitve z zdravstveno pomočjo za ljudi, ki živijo z

virusom HIV v okoljih, omejenih z viri, Ta četrtek bodo na Mednarodni koferenci o aidsu v Ciudad de Mexicu predstavniki

programa SECURE THE FUTURE izvedli delavnico za pridobivanje spretnosti, na kateri bodo s predstavniki nevladnih

organizacij in organizacij zadevnih skupnosti delili operativna orodja in nasvete iz priročnika. Prejemniki sredstev

iz programa SECURE THE FUTURE bodo v celotnem času trajanja konference na razstavnem prostoru podjetja Bristol-Myers

Squibb prav tako delili svoje uspehe in ključne nauke iz svojih programov.

O podjetju Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je globalno biofarmacevtsko podjetje, katerega poslanstvo je daljšanje in bogatenje človeških

življenj. Za več informacij obiščite spletno stran www.bms.com.

KONTAKT: Bristol-Myers Squibb

Sonia Choi

mobilni telefon: +1 609-213-6015

pisarna: +1 609-252-5132

sonia.choi@bms.com