O-STA

Zdravilo ONGLYZA™ (saksagliptin) dodan inzulinu pri odraslih z diabetesom tipa 2 vzdržuje znižanje ravni krvnega sladkorja (HbA1c) v 52-tedenski podaljšani raziskovalni študijiPRINCETON, N.J. & LIZBONA--(BUSINESS WIRE)-- Družbi Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) in AstraZeneca (NYSE: AZN) sta danes objavili rezultate raziskovalne 3b faze klinične študije, v kateri je dodatek zdravila ONGLYZA™ 5mg (saksagliptin) obstoječi inzulinski terapiji (z ali brez metformina) vzdrževal znižanje ravni krvnega sladkorja (raven glikoziliranega hemoglobina, ali HbA1c) pri odraslih pacientih z diabetesom tipa 2 v primerjavi z dodatkom placeba (z ali brez metformina) med 24 in 52 tednom. Rezultati, ki so bili predstavljeni na 47. letnem srečanju Evropskega združenja za proučevanje diabetesa (EADS) v Lizboni na Portugalskem, so pridobljeni v podaljšanem obdobju 24-tedenskega testa, katerega rezultati so bili predstavljeni na 71. znanstvenem srečanju Ameriškega združenja za diabetes (ADA) v San Diegu v Kaliforniji junija 2011.

V 52-tedenski analizi je bila sprememba izhodiščne vrednosti HbA1c pri pacientih, ki so poleg inzulina (z ali brez metformina) dobivali zdravilo ONGLYZA 5mg, -0,75% v primerjavi z -0.38% pri tistih, ki so poleg inzulina (z ali brez metformina) prejemali placebo. Zabeležen je bil tudi večji porast izhodiščnega povprečnega dnevnega odmerka inzulina pri pacientih, ki so dobivali placebo v primerjavi s pacienti, ki so dobivali zdravilo ONGLYZA 5mg (z ali brez metformina). Ni znano, ali so povišani odmerki inzulina pri pacientih v skupini s placebom lahko vplivali na stopnjo razlik, opaženih med dvema skupinama zdravljenja v analizi učinkovitosti.

Delež pacientov v vsaki izmed skupin zdravljenja, ki so v času 52-tedenskega zdravljenja izkusili vsaj en neželen dogodek, je bil podoben. Najpogostejši neželeni dogodki so vključevali hipoglicemijo, okužbo sečil, nazofaringitis, okužbo zgornjih dihal, glavobol in bronhitis.

"Glede na to, da bo mnogo pacientov z diabetesom tipa 2 v končni fazi potrebovalo inzulin, je pomembno oceniti sposobnost spojine za uporabo v kombinaciji z inzulinom pri dolgoročnem nadzorovanju ravni glukoze v krvi," je povedal glavni raziskovalec v omenjeni študiji Anthony Barnett, dr. med. z univerze Birmingham in fundacije Heart of England NHS Foundation Trust. "To je prva dolgoročna študija, ki kaže, da zdravilo ONGLYZA 5 mg v kombinaciji z inzulinom vzdržuje izboljšanje v nadzoru glukoze med 24 in 52 tedni pri odraslih pacientih z diabetesom tipa 2."

V Evropi je ONGLYZA indiciran kot enkratni dnevni oralni 5mg odmerek pri odraslih pacientih z diabetesom tipa 2 (diabetes mellitus) za izboljšanje glikemičnega nadzora:

- v kombinaciji z metforminom, ko sam metformin skupaj z dieto in telesno vadbo ne zagotavlja ustrezne urejenosti glikemije;

- v kombinaciji s sulfonilsečnino, ko sama sulfonilsečnina skupaj z dieto in telesno vadbo ne zagotavlja ustrezne urejenosti glikemije pri pacientih, za katere je metformin neustrezna izbira; ali

- v kombinaciji z tiazolidindionom, ko sam tiazolidindion skupaj z dieto in telesno vadbo ne zagotavlja ustrezne urejenosti glikemije pri pacientih, za katere je tiazolidindion ustrezna izbira.

Zdravilo ONGLYZA trenutno ni indicirano v kombinaciji z inzulinsko terapijo.

Za popolne informacije o predpisovanju v Evropi si preberite Povzetek lastnosti izdelka.

V ZDA je ONGLYZA indicirano kot dodatek k dieti in telesni vadbi z namenom izboljšanja nadzora glikemije (krvnega sladkorja) pri odraslih z diabetesom tipa 2 (diabetes mellitus) v številnih kliničnih okoljih. Zdravilo ONGLYZA se ne sme uporabljati za zdravljenje pacientov z diabetesom tipa 1 ali z diabetično ketoacidozo (povečana raven ketonov v krvi ali urinu), saj v teh primerih ne bi bilo učinkovito.

O Študiji

Šlo je za 3b fazo multicentrične, randomizirane, s placebom nadzorovane, dvojno slepe 24-tedenske študije z 28-tedenskim podaljšanjem. Primarna končna točka po 24 tednih je bila povprečna sprememba HbA1c iz izhodiščne vrednosti pri dodatku zdravila ONGLYZA 5 mg inzulinu (z ali brez metformina) v primerjavi z dodatkom placeba inzulinu (z ali brez metformina). Študija je dosegla primarno končno točko in prikazala, da zdravilo ONGLYZA 5 mg dodano inzulinu (z ali brez metformina) dosega statistično pomembno zmanjšanje HbA1c iz izhodiščne vrednosti -0,75% v primerjavi z -0,38% (p-vrednost < 0.0001) pri tistih, ki so dobivali placebo poleg inzulina (z ali brez metformina). Splošni cilj podaljšanja študije je bil oceniti dolgoročno varnost in učinkovitost zdravila ONGLYZA v 52 tednih. Merila učinkovitosti so vključevala: spremembe izhodiščne vrednosti HbA1c, povprečno celotno dnevno dozo inzulina (MTDDI), odstotek pacientov, ki so dosegli glikemični odziv HbA1c < 7% in telesno težo. Glede na raziskovalno naravo teh analiz testiranje statistične pomembnosti ni bilo vnaprej določeno v načrtu statistične analize, za primarno merilo učinkovitosti (sprememba HbA1c iz izhodišča) pa je bila izvedena naknadna analiza pomembnosti.

Študija je vključevala 455 posameznikov z diabetesom tipa 2 (v starosti 18-78 let) z neustreznim nadzorom glikemije (HbA1c ravni ≥ 7,5% in ≤ 11%; povprečna izhodiščna vrednost HbA1c = 8,7%), ki so prejemali stabilen odmerek inzulina (z ali brez metformina). Pacienti so bili naključno razporejeni tako, da so enkrat dnevno 52 tednov prejemali zdravilo ONGLYZA 5 mg kot dodatek inzulinu (n = 304), ali placebo kot dodatek inzulinu (n = 151). Med začetnim 24-tedenskim obdobjem so pacientom svetovali, naj vzdržujejo stabilen odmerek inzulina, ki ga je bilo mogoče znižati, da bi zmanjšali tveganje za hipoglicemijo. Pacienti s hiperglicemijo ali s kasneje povečanim inzulinom so bili deležni reševalne terapije in so ostali vključeni v študijo na fleksibilnem inzulinskem režimu. V podaljšanem obdobju so lahko vsi pacienti prevzeli fleksibilen inzulinski režim. Devetinšestdeset odstotkov pacientov se je zdravilo z metforminom, in odmerka med študijo ni bilo mogoče spreminjati.

Od 455 pacientov, ki so bili na začetku vključeni in zdravljeni v okviru študije, jih je 371 dokončalo podaljšano obdobje (81% pacientov s skupini z zdravilom ONGLYZA dodanim inzulinu in 83% pacientov v skupini s placebom dodanim inzulinu).

Rezultati študije

Po 52 tednih so pacienti, ki so kot dodatek inzulinu (z ali brez metformina) prejemali ONGLYZA 5 mg v primerjavi s pacienti ki so kot dodatek inzulinu (z ali brez metformina) prejemali placebo pokazali naslednje:

Vzdrževano znižanje ravni krvnega sladkorja v 52 tednih v HbA1c iz izhodišče točke:
-0,75% proti -0,38% (p= < 0.0001, n = 244, izhodiščna točka 8.67% za zdravilo ONGLYZA 5 mg dodano inzulinu; n = 124, izhodiščna točka 8,66% za placebo dodan inzulinu).
O podobnem znižanju HbA1c so poročali pri pacientih z ali brez metformina v izhodiščni točki.
Povečanje povprečnega celodnevnega odmerka inzulina iz izhodiščne točke +5,67 enot/dan proti +6,67 enot/dan.
Pri pacientih zdravljenih z zdravilom ONGLYZA 5 mg jih je 21.3% doseglo terapevstski glikemični odziv HbA1c < 7%, pri pacientih na placebu pa jih je terapevstki glikemični odziv HbA1c < 7% doseglo 8,7%.
Povečanje povprečne spremembe telesne teže od izhodiščnih 0,8 kg za zdravilo ONGLYZA 5 mg proti 0,5 kg za placebo (95% CI: -0,3, 0,9; n = 246, izhodiščna točka 87,7 kg pri zdravilu ONGLYZA 5 mg dodanem inzulinu; n = 125, izhodiščna točka 86,2 kg za placebo dodan inzulinu)

Večina pacientov je dokončala študijo do 52 tednov (81% v skupini ONGLYZA in 83% v skupini placebo).

V času 52-tedenskega zdravljenja je imelo 66,4% pacientov v skupini z zdravilom ONGLYZA 5mg dodanim inzulinu vsaj en neželen dogodek, v primerjavi z 71,5% pacientov iz skupine s placebom dodanim inzulinu.

O hipoglicemiji je poročalo 22,7% pacientov iz skupine z zdravilom ONGLYZA 5 mg dodanim inzulinu v primerjavi s 26,5% v skupini s placebom dodanim inzulinu, pri čemer je bil odstotek potrjene hipoglikemije v omenjenih skupinah 7,6% in 6,6%. Potrjena hipoglicemija je bila definirana kot hipoglikemični simptomi povezani z rezultatom ≤ 50 mg/dL, izmerjenim z glukoznim testom v času dogodka.

Ostali najpogostejši neželeni dogodki (pojavnost ≥ 5% za zdravilo ONGLYZA 5 mg) so bili sledeči za zdravilo ONGLYZA 5 mg dodano inzulinu (z ali brez metformina) v primerjavi s placebom dodanim inzulinu (z ali brez metformina):

Okužbe sečil (7,9% proti 7,9%)
Nazofaringitis (6,3% proti 6,6%)
Okužbe zgornjih dihal (6,3% proti 7,3%)
Glavobol (5,9% proti 4,0%)
Bronhitis (5,3% proti 3,3%)

Petindvajset (8,2%) pacientov v skupini z zdravilom ONGLYZA 5 mg dodanim inzulinu je poročalo o vsaj enem resnem neželenem dogodku, v primerjavi s 13 (8,6%) pacienti v skupini s placebom dodanim inzulinu. Z zdravljenjem povezani resni neželeni dogodki so bili zabeleženi pri treh pacientih v skupini z zdravilom ONGLYZA 5 mg dodanim inzulinu v primerjavi s skupino s placebom dodanim inzulinu, v kateri niso zabeležili nobenega primera. Devet (3,0%) pacientov v skupini z zdravilom ONGLYZA 5 mg dodanim inzulinu je prekinilo sodelovanje v študiji zaradi neželenih dogodkov, pri čemer so bili štirje označeni kot resni neželeni dogodki. V skupini s placebom dodanim inzulinu so trije (2,0%) pacienti prekinili sodelovanje zaradi neželenih dogodkov, od katerih noben ni bil označen kot resen neželen dogodek. V skupini z zdravilom ONGLYZA 5 mg dodanim inzulinu je prišlo tudi do dveh smrtnih primerov, pri čemer nobeden od obeh dogodkov ni bil označen kot povezan z zdravljenjem.

O zdravilu ONGLYZA (saksagliptin)

Od septembra 2011 je zdravilo ONGLYZA v postopku regulatornega pregleda v več kot 90 državah, potrjena pa je v 66 državah, vključno z ZDA, Kanado, Mehiko, 30 evropskimi državami, Indijo, Brazilijo in Kitajsko.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE o zdravilu ONGLYZA™ (saksagliptin) v ZDA

Opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba zdravil, za katera je znano, da povzročajo hipoglikemijo: inzulinski sekretagogi, kot je sulfonilsečnina, lahko povzročijo hipoglikemijo, zato je lahko potreben manjši odmerek inzulinskih sekretagogov, da zmanjšamo tveganje hipoglikemije v kombinaciji z zdravilom ONGLYZA.
Makrovaskularni zapleti: ne obstajajo klinične študije, na podlagi katerih bi bilo mogoče dokončno sklepati o zmanjševanju makrovaskularnega tveganja z zdravilom ONGLYZA ali katerimkoli drugim antidiabetičnim zdravilom.

Najpogostejše neželene reakcije

Najpogostejše neželene reakcije (ne glede na raziskovalčevo oceno vzročnosti) zabeležene pri ≥ 5% pacientih, zdravljenih z zdravilom ONGLYZA in pogosteje kot pri pacientih v kontrolnem zdravljenju so bile okužbe zgornjih dihal (7,7%, 7,6%), glavobol (7,5%, 5,2%), nazofaringitis (6,9%, 4,0%) in okužbe sečil (6,8%, 6,1%).
Kadar se uporablja kot dodatna kombinacijska terapija s tiazolidinedionom, je pojavnost perifernega edema pri zdravilu ONGLYZA 2.5mg 3,1%, pri zdravilu ONGLYZA 5mg 8,1% in pri placebu 4,3%.

Interakcija z zdravili

Ker ketokonazol, močan zaviralec CYP3A4/5, poveča izpostavljenost saksagliptinu, mora biti odmerek zdravila ONGLYZA omejen na 2,5 mg, kadar ga dajemo skupaj z močnim zaviralcem CYP3A4/5 (npr.: atanazavir, klaritromicin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir in telitromicin).

Uporaba pri posebnih populacijah

Pacienti z okvaro ledvic: za paciente z zmerno ali hudo okvaro ledvic, ali s končno odpovedjo ledvic, ki zahteva hemodializo (očistek kreatinina [CrCl] ≤ 50 mL/min) je dnevni odmerek zdravila ONGLYZA (saksagliptin) 2,5 mg. Zdravilo ONGLYZA je potrebno dati po hemodializi. O uporabi zdravila ONGLYZA pri pacientih, ki potrebujejo trebušno dializo, ni nobenih študij. Pred uvedbo zdravila Onglyza je potrebno oceniti delovanje ledvic in ga kasneje redno ponavljati.
Nosečnice in doječe ženske: na nosečnicah ni bilo narejenih nobenih ustreznih kontroliranih raziskav. Kot ostala antidiabetična zdravila se zdravilo ONGLYZA med nosečnostjo uporablja samo, če je to nujno potrebno. Ni znano, ali se saksagliptin izloča v materino mleko. Glede na to, da se v materino mleko izločajo številna zdravila, je pri zdravljenju doječih žensk z zdravilom ONGLYZA potrebna previdnost.
Pediatrična populacija: varnost in učinkovitost zdravila ONGLYZA pri pediatričnih pacientih nista bili dokazani.

Kliknite http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fpackageinserts.bms.com%2Fpi%2Fpi_onglyza.pdf&esheet=50004833&lan=en-US&anchor=U.S.+Prescribing+Information&index=3&md5=20702ce3a9784f74d754082ba37f8d2f za popolne informacije o predpisovanju v ZDA

O diabetesu tipa 2

Ocene iz 2010 kažejo, da skoraj 300 milijonov ljudi v starosti 20-79 let po vsem svetu trpi zaradi diabetesa. Projekcije kažejo, da bo zaradi staranja populacije in naraščajočega trenda debelosti prevalenca diabetesa do 2030 dosegla skoraj 440 milijonov. Diabetes tipa 2 predstavlja približno 90% do 95% vseh primerov diabetesa, ki ga diagnosticirajo pri odraslih. Diabetes tipa 2 je kronična, napredujoča bolezen, ki jo zaznamuje odpornost na inzulin in/ali slabšanje delovanja beta celic v trebušni slinavki, kar zmanjšuje občutljivost na in izločanje inzulina, ter vodi do povišane ravni glukoze. S časom stalna hiperglikemija dodatno vpliva na slabšanje inzulinske rezistence in nadaljnje slabšanje delovanja beta celic. Obstajajo nezanemarljive potrebe, saj kar tretjina pacientov nima nadzorovanega režima zniževanja glukoze.

Sodelovanje med družbama Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca

Družbi Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca sta začeli sodelovati januarja 2007, da bi omogočili raziskovanje, razvoj in trženje raziskovalnih zdravil za diabetes tipa 2. Sodelovanje družb Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca je posvečeno globalni skrbi za bolnike, izboljševanju končnih izidov za bolnike ter ustvarjanju nove vizije za zdravljenje diabetesa tipa 2.

O družbi Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je svetovna biofarmacevtska družba s poslanstvom raziskovati, razvijati in posredovati inovativna zdravila namenjena zdravljenju resnih bolezni. Za več informacij o Bristol-Myers Squibb obiščite spletno stran www.bms.com ali nas spremljajte na Twitterju na http://twitter.com/bmsnews.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je svetovna biofarmacevtska družba, usmerjena v inovacije, ki je dejavna na področju raziskav, razvoja in trženja zdravil na recept na področju nevroznanosti, za gastrointestinalne, srčno-žilne, dihalne, vnetne, onkološke in nalezljive bolezni. AstraZeneca je prisotna v več kot sto državah sveta, njena inovativna zdravila pa uporablja na milijone pacientov po celem svetu. Za več informacij obiščite spletno stran www.astrazeneca.com.

Kontakti

Stiki z mediji:
Bristol-Myers Squibb
Phil McNamara, +1 609-252-6022
phil.mcnamara@bms.com
ali
AstraZeneca
Kirsten Evraire, +1 302-885-0435
kirsten.evraire@astrazeneca.com

Investitorji:
Bristol-Myers Squibb
John Elicker, +1 609-252-4611
john.elicker@bms.com
ali
AstraZeneca
Karl Hard, +44 20 7604 8123
karl.j.hard@astrazeneca.com


Vir: Bristol-Myers Squibb Company

Oglejte si sporočilo za medije na:
http://www.businesswire.com/news/home/20110916005192/en