O-STA

Študija dapagliflozina pokazala izboljšan glikemični nadzor pri bolnikih z diabetesom tipa 2, zdravljenih z visokimi odmerki inzulina in najpogostejšimi oralnimi antidiabetičnimi zdravili

Princeton, N.J. & Wilmington, Del. -- (Business Wire) -- Rezultati 12-tedenske študije so pokazali, da je preskušano zdravilo dapagliflozin, novi, selektivni inhibitor natrij/glukoza-kotransporterja 2 (SGLT2), doseglo večja izboljšanja glede na vsa ključna proučevana glikemična merila [stopnjo glikoziliranega hemoglobina (HbA1c), test glukoze na tešče (FPG) in postprandialno glukozo (PPG)] pri bolnikih z diabetesom tipa 2, ki so jih zdravili z visokimi odmerki inzulina ter najpogosteje uporabljanimi oralnimi antidiabetičnimi zdravili (OAD), v primerjavi s placebom (kombinacija placeba, OAD in inzulina). Splošni neželeni dogodki pri skupinah, zdravljenih z dapagliflozinom, so bili podobni kot pri placebu. Študija je pokazala tudi, da so posamezniki, ki so prejemali dapagliflozin, izkusili večja zmanjšanja telesne teže v primerjavi s posamezniki, ki so jemali placebo, ter potrjujejo ugotovitve predhodne 12-tedenske študije faze 2b. Rezultate 12-tedenske študije so predstavili na 69. Letnih znanstvenih srečanjih Ameriškega združenja za diabetes (ADA).

Dapagliflozin je inhibitor SGLT2 v preskušanju, trenutno je v 3. fazi preskušanj, ki ga skupaj razvijata Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) in AstraZeneca (NYSE: AZN) kot zdravilo, ki se odmerja enkrat dnevno za zdravljenje diabetesa tipa 2. SGLT2 omogoča reabsorpcijo glukoze v ledvico in s tem vrača prečiščeno glukozo v obtok.

"Trenutno se več kot 20 odstotkov posameznikov z diabetesom tipa 2 zdravi z inzulinom, znatni delež pacientov pa kljub visokim odmerkom inzulina ne more v zadostni meri nadzorovati svojega krvnega sladkorja," je dejal John Wilding, dr. med., FRCP, profesor medicine in častni zdravnik specialist, vodja kliničnega raziskovalnega centra za diabetes in endokrinologijo na University Hospital Aintree (VB). "Rezultati raziskav o glikemičnih parametrih ter parametrih telesne teže kažejo, da je nadaljnja študija dapagliflozina v tej skupini pacientov upravičena, " je še dodal.

O študiji

Študija je bila izdelana z namenom oceniti učinkovitost in varnost dapagliflozina pri pacientih, ki imajo nezadostno nadzorovan diabetes tipa 2, kljub zdravljenju z vsaj 50 enotami inzulina U100 dnevno in enim ali dvema izhodiščnima OAD (najmanj 1000 mg metformina in/ali najmanj 30 mg pioglitazona ali 4 mg rosiglitazona). Podatki predstavljajo ugotovitve randomizirane, dvojno slepe, s placebom nadzorovane študije 71 posameznikov z diabetesom tipa 2 (v starosti 18-75), katerih HbA1c je bil višji od ali enak 7,5 odstotkom ter manjši od ali enak 10 odstotkom. Posamezniki so bili naključno razdeljeni v eno od treh ločenih skupin zdravljenja: 10 mg dapagliflozina (n=24), 20 mg dapagliflozina (n=24) ali placebo (n=23), ki so ga prejemali enkrat dnevno. Med študijo so prejemali tudi izhodiščne odmerke OAD, začetne odmerke inzulina pa so pri vseh udeležencih študije zmanjšali na 50 odstotkov izhodiščnega dnevnega odmerka vsakega posameznika, in sicer, da bi zmanjšali tveganje hipoglikemije. Primarni cilj študije je bila primerjava med povprečno spremembo HbA1c od izhodišča za vsako skupino zdravljenja z dapagliflozinom v primerjavi s placebom. Sekundarni cilji so vključevali delež posameznikov, ki so dosegli ciljno točko manj kot 7 odstotkov HbA1c, ki jo priporoča Ameriško združenje za diabetes, delež pacientov, ki so dosegli vsaj 0,5-odstotno zmanjšanje HbA1c od izhodišča, ter spremembo FPG od izhodišča v primerjavi s placebom. Ocenjevali so tudi spremembe telesne teže.

Rezultati študije

Po 12 tednih so posamezniki, ki so prejemali dapagliflozin, pokazali ustrezno splošno zmanjšanje HbA1c od izhodišča, in sicer za 0,61 odstotkov pri 10 mg dapagliflozina in 0,69 odstotkov pri 20 mg dapagliflozina, medtem ko se je pri placebu povišal za 0,09 odstotkov.

Delež posameznikov, zdravljenih z dapagliflozinom, ki so po 12-tedenskem obdobju zdravljenja dosegli manj kot 7 odstotkov HbA1c, je bil 13 odstotkov pri 10 mg dapagliflozina in 4,3 odstotke pri 20 mg dapagliflozina, v primerjavi s 5,3 odstotki pri placebu. Delež posameznikov, ki so dosegli vsaj 0,5-odstotno zmanjšanje HbA1c od izhodišča, je bil 65,2 odstotka pri 10 mg dapagliflozina in 65,2 odstotka pri 20 mg dapagliflozina, v primerjavi s 15,8 odstotki pri placebu. Sprememba od izhodišča za FPG je po 12 tednih znašala +2.4 mg/dL pri 10 mg dapagliflozina in -9.6 mg/dL pri 20 mg dapagliflozina, ter +17.8 mg/dL pri placebu.

Splošni neželeni dogodki v skupinah zdravljenja z dapagliflozinom so bili podobni tistim pri placebu. Število posameznikov, ki so poročali o vsaj enem neželenem dogodku, je bilo 18 pri 10 mg dapagliflozina, 16 pri 20 mg dapagliflozina ter 15 pri placebu. Neželeni dogodki, o katerih so poročali najpogosteje (skupno 5 odstotkov ali več), so bili za 10 in 20 mg dapagliflozina ter placebo naslednji: pogosto uriniranje (polakisurija), bolečine v hrbtu, nazofaringitis, slabost, glavobol ter vnetje zgornjega respiratornega trakta. Posebni neželeni dogodki, o katerih so poročali, so bili za 10 in 20 mg dapagliflozina ter placebo vnetje urinarnega trakta [0, 1, 0] in vnetje genitalnega trakta [0, 5, 1].

Število pojavov hipoglikemije, o katerih poročajo, je bilo 7 pri 10 mg dapagliflozina, 6 pri 20 mg dapagliflozina in 3 pri placebu. Pojavov hude hipoglikemije (nevroloških simptomov hipoglikemije kot so zmedenost, glukoza iz kapilarne krvi manjša od ali enaka 54 mg/dL ter potreba po zunanjem zdravljenju) ni bilo.

Vpliv dapagliflozina na izgubo telesne teže

Študija je proučevala tudi možni vpliv glukozurije, ki nastane zaradi dapagliflozina, na izgubo telesne teže pri pacientih z diabetesom tipa 2. Te ugotovitve zajemajo podatke meritev sprememb pri celotni telesni teži ter indeksu telesne mase v obdobju 12-tedenske študije.

Gledano v celoti je do večjega zmanjšanja telesne teže prišlo pri skupinah, zdravljenih z dapagliflozinom: 4,51 kg pri 10 mg dapagliflozina in 4,3 kg pri 20 mg dapagliflozina, pri placebu pa 1,88 kg.

O diabetesu tipa 2

Diabetes (diabetes mellitus) je kronična bolezen, za katero je značilno, da telo ne proizvaja ali pravilno uporablja insulina (hormona, ki ga telo potrebuje, da celice pravilno sprejemajo glukozo). To pripelje do povišane ravni glukoze v krvi (hiperglikemije), ki traja dalj časa. Trajna hiperglikemija je najbolj pogosta značilnost diabetesa in je povezana z dolgoročnimi težavami, ki lahko prizadenejo skoraj vse dele telesa.

Nastanek diabetesa je še vedno predmet raziskav, veliko vlogo pri razvoju te bolezni pa imajo tako genetski kot okoljski faktorji, kot so prekomerna teža in premalo telesne vadbe. Z diabetesom tipa 2 povezujemo dva primarna osnovna vzroka: telo ne proizvaja dovolj insulina (pomanjkanje insulina), ali pa so celice odporne na vpliv insulina (insulinska rezistenca).

Ledvice imajo pri regulaciji ravni glukoze v krvi ključno vlogo, ki pa je mnogokrat podcenjena. Pri zdravih ljudeh ledvice iz krvi prečistijo velike količine glukoze, to pa dejansko vso ponovno absorbirajo. Ponovna absorbcija glukoze je nujna za ohranitev kalorij, vendar pa ima pri diabetesu tipa 2 ravno nasprotni učinek. Pri bolnikih z diabetesom tipa 2, ki imajo hiperglikemijo, ledvice prečistijo in ponovno absorbirajo še večjo količino glukoze, kljub temu, da ta proces ohranjanja glukoze pripomore k vztrajanju hiperglikemije pri diabetikih.

Sčasoma trajna hiperglikemija pripelje do zastrupitve z glukozo, ki še poveča odpornost celic proti insulinu in pripomore k nepravilnemu delovanju beta celic v trebušni slinavki. Stopnja trajne hiperglikemije je neposredno povezana z mikrovaskularnimi težavami diabetikov in lahko prispeva tudi k makrovaskularnim zapletom. Na ta način hiperglikemija pripelje do začaranega kroga škodljivih učinkov, ki še povečajo težave diabetikov in otežujejo nadzor diabetesa tipa 2.

O SGLT2 inhibitorjih

Ledvice neprestano filtrirajo glukozo skozi pletež kapilar, imenovan glomerulus; vseeno se skoraj vsa glukoza ponovno absorbira. Protein, imenovan SGLT2, je odgovoren za ponovno absorbcijo večine glukoze in pomaga telesu ohranjati glukozo za energijske potrebe. Pri bolnikih z diabetesom tak način ohranjanja odvečne glukoze pripomore k trajni hiperglikemiji. Zaviranje delovanja proteina SGLT2 prepreči ponovno absorbcijo glukoze v ledvicah, zaradi tega pa se glukoza izloči z urinom.

Sodelovanje med družbama Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca

Družbi Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca sta začeli sodelovati januarja 2007, da bi omogočile raziskovanje, razvoj in komercializiranje dveh raziskovalnih zdravil za diabetes tipa 2 - to sta ONGLYZA in dapagliflozin. Sodelovanje družb Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca na področju diabetesa je posvečeno skrbi za bolnike, izboljševanju končnih izidov za bolnike ter ustvarjanju nove vizije za zdravljenje diabetesa tipa 2.

O družbi Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je svetovna biofarmacevtska družba s poslanstvom razširiti in povečati kakovost človeškega življenja. Za več informacij obiščite spletno stran http://www.bms.com.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je veliko mednarodno zdravstveno podjetje, dejavno na področju raziskav, razvoja, proizvodnje in trženja pomembnih zdravil na recept ter zagotavljanja zdravstvenih storitev. AstraZeneca je ena izmed vodilnih svetovnih farmacevtskih družb. Njen prihodek od prodaje znaša 31,6 miljard ameriških dolarjev, poleg tega pa je vodilna družba v proizvodnji in prodaji zdravil na področju gastroenterologije, srčno-žilnih bolezni, nevroznanosti, onkologije in nalezljivih bolezni. Za več informacij o družbi AstraZeneca vas prosimo, da obiščete spletno stran: http://www.astrazeneca.com/.

Kontakti

Stiki z javnostjo:
Bristol-Myers Squibb
Ken Dominski, 609-252-5251
ken.dominski@bms.com

ali
AstraZeneca
Jim Minnick, 302-886-5135
jim.minnick@astrazeneca.com

ali
Investitorji:
Bristol-Myers Squibb
John Elicker, 609-252-4611
john.elicker@bms.com

ali
AstraZeneca
Karl Hard, +44-20-7304-5322
karl.hard@astrazeneca.com

Vir: Bristol-Myers Squibb in AstraZeneca

Oglejte si izvirni članek objavljen na spletni strani: http://www.businesswire.com/news/home/20090606005017/en