O-STA

Računovodje v javnem sektorju niso več zapostavljeni

V preteklosti so bili računovodje v javnem sektorju močno zapostavljeni, saj za njih ni bilo na voljo ustrezne literatutre. Številne založniške hiše sicer izdajajo finančno in računovodsko literaturo za gospodarstvo, ki pa ne rešuje problemov s katerimi se soočajo v negospodarstvu. Situacija pa se počasi izboljšuje.V četrtek 25.9.2008 je izšel prvi priročnik za računovodstvo v negospodarstvu v Sloveniji.

Priročnik je nastal na podlagi želja računovodij v negospodarstvu in jasno razlaga, kako izvajati sistem ločenega vodenja prihodkov in odhodkov iz opravljanja dejavnosti javne službe in iz opravljanja tržne dejavnosti.

Računovodje v javnem sektorju se srečujejo z večnim problemom, kako ločevati javno službo in tržno dejavnost organizacije. Ta dilema v njihovo delo prinaša številna vprašanja in nejasnosti. Dosledno in natančno ločevanje je nujno za pravilno ugotavljanje davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, kjer za leto 2008 nastopajo številne novosti.

Predpisi dejavnosti javne službe ne definirajo, zato v teoriji in praksi obstajajo različna mnenja o tem, kdaj se neka dejavnost izvaja kot javna služba in kdaj gre za druge dejavnosti, ki jih običajno označujemo kot gospodarske, oziroma tržne dejavnosti. V številnih predpisih so te opredelitve zelo nedosledno in nejasno uporabljane, zato prihaja pogosto do nerazumevanja.

Zato je potrebno uporabiti sodila, ki se uporabljajo pri razmejevanju teh stroškov. V kolikor se sodila ne določijo se prikaže nerealen izkaz poslovanja iz naslova tržne dejavnosti.

Urejanje računovodskih listin in knjiženje je v negospodarstvu drugačno kot v gospodarstvu zato je delo računovodij v javnem sektorju lahko zelo stresno, saj doslej ni bilo na voljo ustrezne literature prav za njih.

Prvi priročnik za računovodstvo za negospodarstvo v Sloveniji je nastal na podlagi želja računovodij v negospodarstvu. V založbi Verlag Dashöfer so naredili tržno raziskavo in povprašali kaj ljudje potrebujejo in kako bi lahko olajšali njihovo delo. Zbrali so skupino avtorjev, ki že dolga leta uspešno delajo in svetujejo slovenskim podjetjem in različnim državnim inštitucijam.

Odgovorni urednik novega priročnika Mihael Sket pravi: "Trudimo se spremljati novosti v zakonodaji ter primere dobre prakse v negospodarstvu in tako skrbimo, da je priročnik vedno aktualen. Aktualnost zagotavljamo z letnim informacijskim servisom, ki vključuje 6-7 posodobitev priročnika letno, zgoščenko vsake 4 mesece in on-line gradiva. V primeru, da naročnik v priročniku ne najde odgovora na svoj problem, lahko zastavi vprašanje in priskrbeli bomo ustrezen odgovor."

O založbi Verlag Dashöfer:

Založba Verlag Dashöfer spada med večje v Evropi, saj se je v šestnajstih letih svojega delovanja, z več kot 5 milijoni zadovoljnih strank v državah Evrope, uvrstila med prvih deset v tej panogi.

V Sloveniji deluje že več let. Izdaja poslovno literaturo, ki poudarja praktični pristop. Da so na pravi poti, potrjuje 13.870 zadovoljnih kupcev. Brezplačne elektronske časopise založbe prejema 35.000 rednih naročnikov. Osnovni cilj založbe je ponuditi praktične nasvete za računovodstvo, obračun plač, sklepanje pogodb in vodenje zaposlenih.

Kontakt:

Andrej Sosič, vodja prodaje

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 434 56 08

www.dashofer.si