O-STA

SMARAGD 4.0 predstavljen na konferenci skupine uporabnikov SMARAGDA v Münchnu.

1. oktober, 2008

Stuttgart/München - Podjetje Cellent Finance Solutions AG je na deveti konferenci skupine uporabnikov SMARAGDA predstavilo najnovejši izdelek iz družine izdelkov SMARAGD. Verzija 4.0 programske opreme za boj proti finančnemu kriminalu izpolnjuje vsa določila tretje Direktive Evropske Unije o preprečevanju pranja denarja in nemškega dopolnilnega zakona o preprečevanju pranja denarja (GwBekErgG).

Modul proti pranju denarja, S/Research, je bil popolnoma preoblikovan tako, da vključuje pristop na podlagi scenarijev, kar omogoča natančno določanje novih scenarijev pranja denarja in goljufij ter trajno znižanje stopenj lažno pozitivnih rezultatov. Tako bo v prihodnosti znatno manj nekritičnih transakcij ocenjenih kot sumljive, točnost pri identifikaciji vzorcev goljufij pa ostaja visoka.

Tudi sistemska arhitektura je bila obnovljena tako, da vključuje vrhunska načela razvijanja programske opreme. Nova verzija je zasnovana na podlagi storitveno usmerjene arhitekture (SOA - Service-oriented Architecture) in jo je mogoče fleksibilno povezati v obstoječe sistemske in aplikacijske pokrajine. Premik vzorca v arhitekturi programske opreme odpira nove priložnosti za odkrivanje in preprečevanje goljufij, pranja denarja in financiranja terorizma. Algoritmi poenostavljenega delovanja znatno zmanjšujejo stroške strojne opreme. Visoka obvladljivost omogoča popolno izkoriščanje obstoječih sistemskih virov.

Družina izdelkov SMARAGD zanesljivo izpolnjuje vse pogoje GwBekErgG. Nov pravni okvir prinaša strožje zahteve po skrbnem pregledu za ponudnike finančnih storitev v skladu z načelom KYC (know your customer, spoznaj svojo stranko). To še posebno velja za politično izpostavljene osebe (PEP - politically exposed persons). Nov pristop, ki temelji na analizi tveganja, zdaj zmanjšuje skupne stroške za manj tvegano udeležbo strank z uporabo profila tveganja. Ta pristop je bil vključen v celotno trenutno verzijo družine izdelkov SMARAGD. Razvijanje SMARAGDA 4.0 omogoča finančnim ustanovam, da učinkovito izpolnijo svoje strožje obveznosti glede skrbnega pregleda.

Približno 750 finančnih ustanov v več kot 45 državah uporablja programsko opremo SMARAGD. Zlasti globalna podjetja z izjemno različnimi strukturami imajo velike koristi od visoke fleksibilnosti in obvladljivosti programske opreme. Nova verzija bo na voljo od novembra.

Kontakt:

Elisabeth Gutscher-Wolf@cellent-fs.de

Telefon: +49 711-222992-930