O-STA

30.000 stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij na internetu

Največja in najstarejša slovenska bonitetna hiša I d.o.o. poslovne informacije iz Ljubljane je pripravila internetni dostop do zbirke stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij z vpisanimi kar 30.000 postopki, kar je daleč najobsežnejša tovrstna zbirka v Sloveniji. Vpisani so tako redni kot skrajšani postopki pravnih subjektov ter postopki zapiranja družb po finančnem zakonu. Vpisi v zbirko zajemajo celoten čas obstoja samostojne Republike Slovenije.

Baza je namenjena najrazličnejšim uporabnikom, od gospodarskih družb, bank in zavarovalnic do odvetniških pisarn. Glavno vprašanje, na katero želi zbirka odgovoriti je: je naš dolžnik sploh še živ? Poslovno živ, seveda…

Baza je dostopna sicer z geslom preko spletnih strani www.idoo.si, vendar omogoča tudi brezplačno preverjanje, če je iskana družba (bila) v katerem od postopkov. Za vpogled v podrobnosti o vseh postopkih za vsako vpisano družbo pa je na voljo geslo z neomejenim dostopom po privlačni ceni 6.000 SIT mesečno.

Bonitetna hiša I d.o.o. iz Ljubljane je partnerska družba največje in najstarejše bonitetne hiše Dun & Bradstreet. Že od ustanovitve leta 1990 pripravlja bonitetne ocene slovenskih družb. Bonitete za ves svet, poročila o zamudah pri plačevanju slovenskih družb ter stečajni brkljalnik so na voljo na mrežnem naslovu www.idoo.si. Več informacij o novem stečajnem brkljalniku je dostopnih preko Imojstri@Idoo.si ali pa na telefonu 01 234 29 40, Breda Jerič.