O-STA

Povprečne zamude pri plačevanju se v Sloveniji počasi, a vztrajno večajo!

Bonitetna hiša I d.o.o. poslovne informacije iz Ljubljane zbira za pripravo bonitetnih informacij podatke o plačilih slovenskih družb. Trenutno ima v bazi plačil zbranih cca 2.500.000 računov, ki so jih plačale slovenske družbe v zadnjih dvanajstih mesecih.
Iz računov, ki so jih plačale slovenske družbe v mesecu oktobru je razvidno, da je bilo zamujenih 60% plačil glede na roke dospetja računov. To pomeni, da je bilo zamujenih računov za en odstotek manj kot v mesecu septembru, vendar se je pa povprečna zamuda glede na september povečala v oktobru za tri dni in sicer iz 31 na 34 dni:

mesec	povprečna zamuda	delež zamujenih računov
julij	  27 dni	             65%
avgust	  30 dni	             63%
september  31 dni	             61%
oktober	  34 dni	             60%

In še pomemben podatek: po dostopnih podatkih je v Sloveniji 7.38% faktur neplačanih dlje od 200 dni po roku zapadlosti.

Iz baze so izračunani tudi plačilni ključi za posamezno družbo. Tu pa gre seveda za bistveno drugačno situacijo. Razlike so tu drastične in sila pomembne. Plačilni ključ, ki kaže na povprečne zamude, večje od 5 dni, namreč znižuje rating družbi. Toleranca petih dni je nujna, ker je v velikih družbah iz logističnih razlogov izredno težko doseči, da bi bili vsi računi vedno plačani v roku. Družbe, ki bi zaradi poslovnih rezultatov imele sicer odlično boniteto, imajo lahko nižji rating zaradi zamud pri plačilih. Pri nakupih namreč dobavitelj ne more računati na plačila v roku in mu zato tveganost takih poslov zraste.

Plačilni ključi so za preko 40.000 pravnih subjektov na voljo po ceni 2.500 SIT za posamezno družbo pri bonitetni hiši I d.o.o. poslovne informacije, tel. 01 2342940, fax. 01 2342958, ali Imojstri@Idoo.si. Večji uporabniki lahko iščejo ključe preko interneta na www.idoo.si po znatno ugodnejših cenah.

Bonitetna hiša I d.o.o. iz Ljubljane je partnerska družba največje in najstarejše bonitetne hiše Dun & Bradstreet. Od ustanovitve leta 1990 pripravlja bonitetne ocene slovenskih družb. Bonitete za ves svet, poročila o zamudah pri plačevanju slovenskih družb ter stečajni brkljalnik so na voljo na mrežnem naslovu www.idoo.si.