O-STA

18. mednarodno posvetovanje Statistični dnevi

Ljubljana, 7. november 2008

Medgeneracijska solidarnost - izziv za sodobne družbe

Osemnajsto mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Medgeneracijska solidarnost - izziv za sodobne družbe bo potekalo od 10. do 12. novembra 2008 v hotelu Radin v Radencih.

Posvetovanje Statistični dnevi pripravljajo - tokrat že osemnajstič - Statistični urad RS, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj ter Statistično društvo Slovenije. Naslovna tema posvetovanja je namenjena razpravam o posledicah demografskih sprememb, ki jih povzroča staranje prebivalstva, kajti povečevanje števila starejših in hkratno zmanjševanje števila rojstev spreminjata razmerja med generacijami in te spremembe že zdaj zaznavamo z več vidikov družbenega življenja pri nas in v svetu. Ključno postaja ustrezno odzivanje nacionalnih politik, ki bodo posledice teh demografskih trendov usmerile in spodbujale v solidarnostne odnose med generacijami in s prizadevanji v izogib medgeneracijskih konfliktov.

Statistično spremljanje ne le demografskih pojavov, temveč tudi s tem povezanih družbenih sprememb postaja za nacionalne statistike vse večji izziv: pričakovanja in potrebe različnih uporabnikov so jasno izražena, nacionalni statistični uradi pa to v največji meri upoštevamo.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2008 predseduje dr. Janez Šuštaršič, ki bo skupaj z dr. Andrejem Blejcem, predsednikom Statističnega društva Slovenije, in generalno direktorico Statističnega urada RS mag. Ireno Križman tudi odprl posvetovanje.

Tridnevno posvetovanje ima več tematskih sklopov; v njih bodo udeleženci predstavili različne poglede o politikah, ki bodo nosile odgovornost za medgeneracijsko solidarnost, o socialni varnosti, o podatkih, ki so potrebni kot podporo politikam, in o trgu dela v demografsko spremenjenih družbah, saj bodo te zahtevale tudi podaljševanje delovne aktivnosti prebivalcev.

Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami: ob njih bodo statistiki in uporabniki statističnih podatkov razpravljali o pripravah na povezovanje mikropodatkov za raziskovalne namene modeliranja in preverjanja učinkov zakonodaje, o t. i. občutljivih podatkih v statističnih raziskovanjih, kot so npr. podatki o narodnosti, veroizpovedi, pa tudi o evropski morski strategiji in o potrebah po ustreznih statistikah na tem področju.

Posvetovanje pa bomo začeli s panelno razpravo z naslovom Inovativni pristopi v komuniciranju z različnimi skupinami uporabnikov, v kateri bodo vidni predstavniki statistične stroke in na drugi strani uporabniki uradne statistike razložili svoj pogled na vizualne predstavitve statističnih podatkov. V omenjeni uvodni razpravi bodo sodelovali:

  • Enrico Giovannini, direktor Direktorata za statistiko OECD
  • Klaus Reeh, svetovalec generalnega direktorja Eurostata
  • Olav ten Bosch, Statistika Nizozemske
  • dr. Žiga Turk, minister za razvoj 2007-2008 in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
  • Ali Žerdin, urednik Dnevnikovega objektiva
  • dr. Marko Krevs, profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Posvetovanja Statistični dnevi 2008 se bo udeležilo 190 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov , med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih inštitucij in univerz. Program letošnjega posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu, http://www.statisticni-dnevi.si/, povzetki prispevkov pa tudi v priložnostnem zborniku v knjižni obliki (v slovenščini in angleščini).

Vljudno vabljeni.

Mag. Irena Križman,

generalna direktorica

Kontaktna oseba:

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

tel.: (01) 241 51 58 / 041 391 315