O-STA

Ne spreglejte! Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 mogoča le po elektronski poti.

Bliža se čas, ko bo potrebno predložiti kontrolne podatke za odmero dohodnine.

Po Zakonu o delovnih razmerjih in po trenutno veljavni davčni zakonodaji je delodajalec dolžan najkasneje do 31.januarja 2009 poročati Davčni upravi Republike Slovenije oz. davčnemu organu o vseh izplačanih osebnih prejemkih v preteklem koledarskem letu.

Pristojni izpostavi davčne uprave je delodajalec v skladu z Osnutkom Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine dolžan poročati o vseh izplačanih osebnih prejemkih iz delovnega razmerja in tudi seveda izven delovnega razmerja (kot npr. izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah).

Delodajalec je hkrati dolžan delavcu izdati pisni obračun plače in nadomestila plače za obračunsko obdobje preteklega koledarskega leta.

Osnutek pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 tudi pojasnjuje, da bo dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 mogoča le po elektronski poti, preko storitev portala e-Davki in z uporabo certificiranega digitalnega potrdila.

Tovrstne informacije morajo računovodje iskati na različnih mestih, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da kaj pomembnega spregledajo. Da bi se izognili tem neprijetnostim, je založba Verlag Dashöfer stopila tem težavam nasproti. Z vrsto strokovnih priročnikov zapolnjuje vrzel, ki je nastala ob pomanjkanju ustrezne strokovne literature na katero se lahko zanesete in je vedno aktualna.

Založba Verlag Dashöfer velja za najbolj strokovno založbo v Sloveniji. V svojih vrstah ima vodilne strokovnjake s področja računovodstva, davkov, prava, vodenja podjetij in gradbeništva. Avtorji priročnikov so priznani slovenski strokovnjaki, ki polnijo predavalnice.

V Sloveniji deluje že več let. Izdaja poslovno literaturo, ki poudarja praktični pristop. Da je na pravi poti, potrjuje 13.870 zadovoljnih kupcev. Brezplačne elektronske časopise založbe prejema 35.000 rednih naročnikov. Osnovni cilj založbe je ponuditi praktične nasvete za računovodstvo, obračun plač, sklepanje pogodb in vodenje zaposlenih.

Kontakt:

Andrej Sosič, vodja prodaje
Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 434 56 08
www.dashofer.si