O-STA

Novosti DDV po 1.1.2009

Minister za finance je konec novembra na spletnih straneh Ministrstva za finance objavil pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki naj bi začel veljati 1.1.2009. Na tem mestu vam na kratko predstavljamo nekaj novosti.

Predlog sprememb je usmerjen na stopnje DDV, konkretno na sklicevanje na kombinirano nomenklaturo.

Nadalje predlog pravilnika spreminja določila statusa pretežnega izvoznika. Spremeni se 1. odstavek 113. člena PZDDV-1 kot sledi: "V skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZDDV-1 se kot izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vsota vrednosti izvoza, vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti in vrednosti blaga, ki je montirano ali instalirano v drugi državi članici po podatkih iz predloženih obračunov za zadnjih šest mesecev večja od vsote vrednosti dobav blaga in storitev ter vrednosti oproščenih dobav brez pravice do odbitka DDV za isto obdobje in, ki hkrati v istem obdobju, v vsaj dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek odbitka DDV."

Skladno s temi spremembami se v kvoto prometa všteva tudi vrednost blaga, ki je montirano ali instalirano v drugi državi članici.

Poleg tega pa pravilnik prinaša še druge novosti na področju DDV.

Tovrstne informacije morajo računovodje iskati na različnih mestih, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da kaj pomembnega spregledajo. Da bi se izognili tem neprijetnostim, je založba Verlag Dashöfer stopila tem težavam nasproti. Z vrsto strokovnih priročnikov zapolnjuje vrzel, ki je nastala ob pomanjkanju ustrezne strokovne literature na katero se lahko zanesete in je vedno aktualna.

Založba Verlag Dashöfer velja za najbolj strokovno založbo v Sloveniji. V svojih vrstah ima vodilne strokovnjake s področja računovodstva, davkov, prava, vodenja podjetij in gradbeništva. Avtorji priročnikov so priznani slovenski strokovnjaki, ki polnijo predavalnice.

V Sloveniji deluje že več let. Izdaja poslovno literaturo, ki poudarja praktični pristop. Da je na pravi poti, potrjuje 13.870 zadovoljnih kupcev. Brezplačne elektronske časopise založbe prejema 35.000 rednih naročnikov. Osnovni cilj založbe je ponuditi praktične nasvete za računovodstvo, obračun plač, sklepanje pogodb in vodenje zaposlenih.

Kontakt:

Andrej Sosič, vodja prodaje
Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 434 56 08
www.dashofer.si