O-STA

Western Union prevzema poslovno enoto za pošiljanje denarja enega svojih največjih zastopnikov, podjetja FEXCO s sedežem v Evropi

Vzpostavlja neposreden odnos z več kot 10.000 zastopniškimi poslovalnicami v sedmih evropskih državah; strateška poteza, ki bo prispevala k rasti osnovne dejavnosti, neposrednemu upravljanju izkušnje potrošnikov ter izboljšala strukturo stroškov.

ENGLEWOOD, Colo.--(BUSINESS WIRE)-Podjetje Western Union Company (NYSE:WU), vodilna družba na področju storitev pošiljanja denarja po svetu je danes podpisala sporazum o prevzemu poslovne enote za pošiljanje denarja podjetja FEXCO, s sedežem v Evropi, ki je eden največjih zastopnikov podjetja Western Union.

Prevzem, za katerega se pričakuje, da bo zaključen v prvi polovici leta 2009 in je predmet ustreznih regulativnih odobritev in sklepnih pogojev, je del strategije Western Union, s katero želi biti bližje svoji bazi strank in si zagotoviti položaj za nadaljnjo rast svoje blagovne znamke. FEXCO trenutno upravlja in ponuja vse storitve in podporo več kot 10.000 poslovalnicam z neposrednim dostopom potrošnikov v sedmih evropskih državah: Združenem kraljevstvu, Španiji, Irski, Švedski, Norveški, Danski in Finski. S tem prevzemom bo Western Union:

  • neposredno upravljal več kot 10.000 poslovalnic z neposrednim dostopom potrošnikov v sedmih evropskih državah in zagotavljal neposredno podporo na področju usposabljanja, trženja in poslovnih procesov;
  • imel večji vpliv na izkušnje potrošnikov z blagovno znamko podjetja;
  • v Evropi v boljšem položaju da po sprejetju Direktive o plačilnih storitvah (PSD), ki je predvideno za november 2009, vstopi na nove trge, uvaja nove produkte in storitve in da razširi vrsto zastopnikov na nove razrede trgovanja v nekaterih državah.

Predsednica uprave in predsednica Western Union Christina Gold je izjavila, "FEXCO je bil cenjen partner Western Uniona skoraj dve desetletji in je imel pomembno vlogo pri razširitvi našega poslovanja v Evropi. Ta prevzem nam bo omogočil izboljšano upravljanje naše distribucije v teh regijah in oblikovanje bolj prilagodljive in odzivne operativne strukture v času, ko pričakujemo regulativne spremembe na področju pošiljanja denarja v Evropi. Menimo, da je prevzem poslovne enote podjetja FEXCO pravočasen in strateško pravilen. Z njim bomo v ugodnem položaju da v prihodnjem obdobju dosežemo višje marže in stopnje rasti."

Brian McCarthy, ustanovitelj in izvršni predsednik podjetja FEXCO je dodal, "Ključ uspeha FEXCO je podjetniški duh, s katerim gradimo in se pripravljamo na tržne priložnosti, ki šele prihajajo. Ponosni smo na zaupanja vredno mrežo za pošiljanje denarja, ki smo jo zgradili po Evropi in na naše stranke, za katere smo opravljali storitve skoraj dve desetletji. FEXCO zaupa v sposobnost Western Uniona da nadaljuje z rastjo poslovanja s širitvijo na podlagi naših uveljavljenih odnosov s strankami in trdnimi temelji našega poslovanja."

"Zadovoljni smo, da se bo z nadaljevanjem naše strateške podpore podjetju Western Union trden partnerski odnos med našima podjetjema ohranil tudi v prihodnosti. Verjamemo, da lahko FEXCO podpira poslovanje Western Uniona na področju pošiljanja denarja po svetu skozi usmerjen razvoj novih in izboljšanih rešitev za njihove trge v prihodnosti," je sklenil gospod McCarthy.

Ob pridobitvi regulativnih potrditev in izpolnitvi sklepnih pogojev bo Western Union postal 100-odstotni lastnik poslovne enote FEXCO za pošiljanje denarja. Približno 300 zaposlenih podjetja FEXCO se bo po zaključku prevzema pridružilo Western Unionu. FEXCO bo še naprej podpiral Western Union z upravljanjem evropskih klicnih centrov podjetja FEXCO, ki se nahajajo v mestih Killorglin in Cahirciveen na Irskem in bo odgovoren za zaposlene v teh klicnih centrih.

FEXCO je bil zastopnik Western Union od leta 1990, v letu 2001 je Western Union pridobil 25-odstotni lastniški delež v podjetju FEXCO. Kot del prevzemnega sporazuma se bo Western Union odpovedal svojemu deležu v preostalem delu podjetja FEXCO, ki ne deluje na področju pošiljanja denarja. Nakup FEXCO poslovne enote za pošiljanje denarja in odpoved deležu Western Uniona v preostalih poslovnih enotah podjetja FEXCO bosta privedla do neto denarnega plačila v višini 123,1 milijona EUR (159,5 milijona ameriških dolarjev), ki ga bo Western Union nakazal FEXCO.

Prevzem se bo negativno odrazil na dobiček na delnico Western Uniona v letu 2009, v višini 0,02 USD. Negativen vpliv je bil vključen v oceno podjetja o pričakovanem dobičku na delnico v letu 2009 z dne 5. februarja 2009, ki naj bi znašal med 1,18 USD in 1,28 USD.

Izjava "varni pristan" za napovedne izjave

Ta izjava za javnost vsebuje napovedne izjave v v skladu s pomenom, definiranim v zakonu o pravnih postopkih za delnice v zasebni lasti iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Te izjave niso jamstva za prihodnjo uspešnost in vsebujejo določena tveganja, negotovosti in predpostavke, ki jih je težko napovedati. Dejanski rezultati se lahko znatno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali jih nakazujejo naše napovedne izjave. Besede kot so "pričakuje", "namerava", "predvideva", "verjame", "ocenjuje","usmerja", "podaja smernico", "podaja napoved" in drugi podobni izrazi ali glagoli v prihodnji ali pogojni obliki kot so "bo", "bi", "naj" in "lahko" so namenjeni za identificiranje takšnih napovednih izjav. Bralci te izjave za javnost Western Union Company ("Podjetje," "Western Union," "mi," "naš" ali "nas") naj se ne zanašajo izključno na napovedne izjave in naj upoštevajo vse negotovosti in tveganja, ki so opisana pod poglavjem "Dejavniki tveganja", ki je vključeno v letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, končano 31. decembra 2007. Izjave veljajo samo na datum, na katerega so bile objavljene in podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti, da bo posodobilo katerokoli napovedno izjavo.

Možni dogodki ali dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se rezultati ali uspešnost znatno razlikujejo od tistih, ki so bili izraženi v naših napovednih izjavah vključujejo naslednje: spremembe v splošnih ekonomskih pogojih in ekonomskih pogojih v geografskih območjih in industrijah, v katerih delujemo; negativni premiki in volatilnost na kapitalskih trgih ter ostali dogodki, ki vplivajo na našo likvidnost, na likvidnost naših zastopnikov ali na vrednost naših investicij oziroma na našo sposobnost povrnitve naših investicij; spremembe v zakonodaji o priseljevanju, vzorcih in ostalih dejavnikih povezanih z priseljenci; tehnološke spremembe, zlasti z vidika elektronskega poslovanja; neupoštevanje naših poslovnih in tehnoloških standardov ter pogodbenih zahtev ali ustrezne zakonodaje in regulative s strani nas, naših zastopnikov ali podzastopnikov, zlasti neupoštevanje zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti; naša sposobnost da pridobimo in zadržimo kvalificirano osebje in da uspešno upravljamo svojo delovno silo; spremembe menjalnih tečajev tujih valut, vključno z vplivom regulacije na razlike med menjalnimi tečaji pri pošiljanju denarja; politične razmere in povezani ukrepi v ZDA in v tujini, ki se lahko negativno odrazijo na naše poslovanje in ekonomske pogoje kot celoto; nedoseganje dovoljšnje višine in vrst regulativnega kapitala za zadostitev spreminjajočim se zahtevam naših regulatorjev po svetu; rast na področju pošiljanja denarja in na drugih področjih, na katerih delujemo po stopnjah, ki se znatno razlikujejo od ravni v zadnjem obdobju; neizpolnjevanje načrtov pri implementaciji pogodb z zastopniki; naša sposobnost, da vzdržujemo našo mrežo zastopnikov in odnosov z izdajatelji računov po pogojih, ki so v skladu ali boljši do našega podjetja kot trenutno veljavni pogoji; prekinitve vladnih stikov ZDA z državami, v katerih imamo ali implementiramo pomembne pogodbe z zastopniki; poslabšanje zaupanja strank in potrošnikov v naše poslovanje, ali v ponudnike storitev pošiljanja denarja v splošnem; nezadostno upravljanje kreditnih tveganj in tveganj goljufij s strani naših zastopnikov in potrošnikov ali neuspešnost naših ponudnikov finančnih storitev in zavarovalnic; negativne spremembe bonitet s strani bonitetnih hiš; obveznosti in nepričakovani razvoji, ki so posledica tožb in regulativnih preiskav ter podobnih postopkov, vključno z odhodki, stroški, poravnavami in odločbami; spremembe v ZDA ali v tujini na področju zakonodaje, pravil in regulative, vključno z davčno zakonodajo in spremembe vladnih in sodnih interpretacij le-teh; naša sposobnost, da uspešno razrešimo davčna vprašanja z davčno upravo ZDA in ostalimi davčnimi upravami; spremembe v industrijskih standardih, ki se nanašajo na naše poslovanje; spremembe v računovodskih standardih, pravilih in razlagah; neuspešno konkuriranje na področju pošiljanja denarja globalnim, nišnim ali območnim ponudnikom pošiljanja denarja, bankam in ostalim nebančnim ponudnikom storitev pošiljanja denarja, vključno z telekomunikacijskimi ponudniki, kartičnimi združenji in ponudniki plačil s karticami; naša sposobnost, da širimo našo osnovno dejavnost; naša sposobnost, da razvijamo in uvajamo nove produkte, storitve in izboljšave ter da dosežemo sprejetje takšnih produktov na trgu; naša sposobnost, da ščitimo naše blagovne znamke in ostale pravice intelektualne lastnine; naša sposobnost da upravljamo s potencialom tako za patentno zaščito kot patentnimi obveznostmi v okviru hitro razvijajočega se pravnega področja za zaščito intelektualne lastnine; kakršnakoli znatna kršitev varnosti naših sistemov ali prekinitve v kateremkoli od naših sistemov; združitve, prevzemi in integracija prevzetih podjetij in tehnologij v naše podjetje in realizacija pričakovanih sinergij iz teh prevzemov; negativne posledice naše odcepitve iz podjetja First Data Corporation, vkjučno z razrešitvijo nekaterih tekočih zadev; odločitve za zmanjšanje, prodajo ali zaprtje poslovnih enot, ali prenos poslovnih aktivnosti iz ene lokacije na drugo lokacijo ali na tretje osebe, zlasti prenose iz ZDA v druge države; odločitve za spremembo sestave našega poslovanja; prenehanje raznih storitev, ki nam jih zagotavljajo tretje stranke - prodajalci; katastrofalni dogodki; in sposobnost vodstva, da identificira ter upravlja s temi in ostalimi tveganji.

O podjetju Western Union

Podjetje Western Union Company (NYSE:WU) je vodilna družba na področju storitev pošiljanja denarja po svetu. Skupaj s hčerinskima družbama Orlandi Valuta in Vigo nudi strankam hitro, zanesljivo in praktično pošiljanje in sprejemanje denarja po svetu ter pošiljanje plačil in kupovanje denarnih nakaznic. Western Union Company deluje preko mreže več kot 375.000 poslovalnic v več kot 200 državah in območjih. Začetki podjetja Western Union, znanega po pionirskih telegrafskih storitvah segajo v leto 1851. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.westernunion.com.

O podjetju FEXCO

FEXCO je globalno plačilno podjetje s sedežem v Killorglinu, Kerry County, Irska in s poslovalnicami na Irskem, Združenem kraljevstvu, Španiji, Skandinaviji, Malti, Dubaju, Avstraliji in v ZDA. Podjetje je leta 1981 ustanovil njen izvršni predsednik, Brian McCarthy in ponuja širok nabor plačil potrošnikov in podjetij po svetu ter poslovne storitve. Podjetje je v zasebni lasti, Western Union ima v njem trenutno manjšinski delež.

WU-G

WU-F

Kontakt

Western Union
Daniel Díaz, +1-720-332-5564 (Mediji)
daniel.diaz@WesternUnion.com
Gary Kohn, +1-720-332-8276 (Investitorji)
gary.kohn@WesternUnion.com
ali
FEXCO
Denis Crowley, + 35 387 24 83 780 (Mediji)
dcrowley@Fexco.com

Vir: The Western Union Company

Oglejte si to novico na spletni strani:
http://www.businesswire.com/news/home/20090209006568/en