O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada in Inštituta za varovanje zdravja - četrtek, 30.4. ob 10.30: inflacija v aprilu (SURS), zdravje in zdravstveno varstvo 2007 (IVZ)

Statistični urad RS vljudno vabi na novinarsko konferenco, ki bo:

v četrtek, 30. aprila 2009, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Področje zdrastvene statiske v okviru slovenske državne statistike pokriva Inštitut za varovanje zdravja RS. Ta je v zadnjih mesecih leta 2007 izvedel posebno anketo o zdravju in zdravstvenem varstvu prebivalcev Slovenije in pridobil temeljne podatke o njihovem zdravstvenem stanju. Prvi izsledki so bili objavljeni v publikaciji z naslovom "Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji", ki sta jo izdala skupaj IVZ in SURS. SURS je prispeval v njej primerjalni pregled teh kazalnikov po državah članicah EU.

Zaradi velikega zanimanja za te podatke bo omenjeno anketo predstavila direktorica Inštituta za varovanje zdravja RS gospa mag. Marija Seljak.

Kot običajno bo izšla ob tej priložnosti tudi publikacija "Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji" s pregledom izbranih ekonomskih in socialnih kazalnikov; posebej pa bo podatke o inflaciji v aprilu pojasnila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Nasvidenje v četrtek.

Statistični urad RS
www.stat.si
Tel.: 01 241 51 58