O-STA

EURAMET srečanje strokovnjakov tehničnega pododbora za elektromagnetne veličine - nizke frekvence

Ljubljana, 25. maj 2009 - Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) skupaj z Uradom RS za meroslovje (MIRS) in pod okriljem organizacije EURAMET prireja srečanje največjih strokovnjakov nacionalnih meroslovnih laboratorijev iz vsega sveta. Srečanje, ki bo potekalo v M Hotelu od 25. do 27. maja in ga bosta otvorila direktor SIQ Igor Likar in direktorica MIRS Dr. Nineta Majcen, bo vsekakor največji tovrstni dogodek v Sloveniji v letošnjem letu s področja meroslovja, ki se ga bo udeležilo več kot 30 strokovnjakov iz 22 držav. Glavne teme razprav bodo s področja merjenj, povezanih z impedanco, ac-dc prenosom napetosti in toka, predvsem pa močjo in energijo.

SIQ je na razvojno raziskovalnem področju meroslovja zelo aktiven. Z mnogimi nacionalnimi meroslovnimi laboratoriji drugih držav sodeluje v evropskih raziskovalnih projektih. Aktivno črpa evropska sredstva projekta ERANET-Plus, namenjena raziskavam na področju moči in energije, slovenski del sofinanciranja pa krije Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na svojih področjih raziskav je SIQ med vodilnimi partnerji v omenjenem projektu, saj je že po slabem letu dela v okviru projekta uspel objaviti članek v ugledni reviji IEEE Instrumentation and Measurement.

Vljudno vabljeni, da se srečanja udeležite in o njem poročate, udeležbo prosimo potrdite na elektronsko pošto pr@siq.si.

Spletne povezave:

- www.euramet.org

- www.euramet.org/index.php?id=tc-em

- www.euramet.org/index.php?id=993

- www.ieee.org/portal/site

- http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=19

- www.siq.si

- www.mirs.si

Dodatne informacije:

Tine Lavrič, Odnosi z javnostmi

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

telefon: 01 4778 117, 041 565 678

e-pošta: pr@siq.si

spletna stran: www.siq.si