O-STA

SURS: Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, 2008 - ZAČASNI PODATKI

Povzetek:
Objavljamo podatke o količini v letu 2008 proizvedenega mleka in o proizvodnji mlečnih izdelkov ter začasne podatke o uvozu in izvozu mleka in mlečnih izdelkov (samo za mlekarne ter skupen uvoz in izvoz).

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2440


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.