O-STA

Za odgovoren odnos mladih do spolnosti: spodbujajmo t. i. dvojno metodo - ali vsaj dosledno rabo kondoma

Tri četrtine Slovencev meni, da bi morali ob prvem spolnem odnosu o spolnosti vedeti več

Ljubljana, 3. julija 2009 - Čas dopustov oziroma počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb. Izkušnje in raziskave kažejo, da med počitnicami mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi kratke avanture. Raziskava v okviru programa Evropa proti aidsu iz leta 1996, narejena na vzorcu tisoč mladih popotnikov med 16. in 19. letom, je pokazala, da je imelo na potovanju spolni odnos z novim partnerjem 24 odstotkov vprašanih, 7 odstotkov od teh pa spolni odnos z dvema ali več partnerji. Zaskbljujoče je, da jih je manj kot polovica uporabila kondom.

Mladi v spolnost vstopajo vse mlajši

Raziskava iz leta 2004 med slovenskimi srednješolci je pokazala, da je imela spolne odnose že skoraj četrtina dijakov prvega letnika ter dobra polovica dijakov tretjega letnika. Med spoloma ni bistvenih razlik. Srednja starost ob prvem spolnem odnosu se je v primerjavi z letom 1996 znižala z 18,5 na 17 let. Skoraj enak delež spolno aktivnih 15-letnikov je pokazala tudi raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 2006. "Obe raziskavi sta pokazali, da se je znižal delež mladostnikov, ki ne uporabljajo kontracepcije, in da je zrasla raba zanesljive kontracepcije. Kondom ob prvem spolnem odnosu uporabi okoli tri četrtine mladostnikov, slabša pa je uporaba kondoma oziroma dvojne zaščite ob zadnjem spolnem odnosu. Najbolj se je povečala uporaba kontracepcijskih tablet, kar potrjujejo tudi nacionalni podatki o uporabi hormonske kontracepcije (2005-2007), ki kažejo, da to obliko zaščite v povprečju uporablja približno vsaka tretja spolno aktivna mladostnica," je pojasnila asist. Evita Leskovšek z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ). Hkrati v Sloveniji opažamo, da število nosečnic med mladostnicami upada.

Mlade spodbujajmo k odgovorni spolnosti in uporabi kondoma

Toda medtem ko kontracepcijske tablete ščitijo pred nenačrtovano nosečnostjo, ne predstavljajo zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami. "Poleg ,klasične' uporabe kontracepcije želimo spodbuditi tudi t. i. dvojno metodo - dvojno zaščito, to je hkratno uporabo kondoma in druge zanesljive kontracepcije ali pravilno in predvsem dosledno uporabo kondoma. Mlade je treba spodbujati k odgovorni spolnosti in razmisleku o odlogu prvega spolnega odnosa," še poudarja Evita Leskovšek z IVZ.

Pred prvim spolnim odnosom si mladi želijo več informacij

Po podatkih prve nacionalne raziskave raziskave spolnega vedenja Slovencev Življenjski slog, stališča, zdravje in spolnost iz leta 2000 so moški in ženske z zgodnjimi spolnimi odnosi poročali o številnejših spolnih partnerjih, torej o bolj tveganem spolnem vedenju tudi kasneje v življenju. "Poleg tega so v primerjavi s tistimi, ki so imeli prvi spolni odnos po dopolnjenem 16. letu starosti, moški z zgodnjim prvim spolnim odnosom poročali o pogostejših spolno prenosljivih okužbah in so pri prvem spolnem odnosu redkeje uporabili kondom. Ženske z zgodnjimi spolnimi odnosi pa so pogosteje poročale o najstniških nosečnostih. 16 odstotkov moških in kar polovica žensk, ki so imeli prvi heteroseksualni spolni odnos pred 16. letom starosti, je menilo, da je bilo to prezgodaj. Da bi takrat, ko so imeli prvi spolni odnos, morali vedeti več, pa je izjavilo približno tri četrtine moških in žensk," je povedala dr. Irena Klavs z IVZ. Dodala je, da je med slednjimi večina dejala, da bi o spolnosti najraje izvedeli več od staršev. Spolna vzgoja v šoli pa je bila na drugem mestu med najbolj zaželenimi viri informacij o spolnosti za ženske in na tretjem za moške. Da so mladi premalo informirani o spolnosti in spolno prenosljivih okužbah, je izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje dr. Ivan Eržen: "Mladi, čeprav pomaga internet, ne dobijo ustreznih informacij. Zavedati se je treba, da spolnost ni le nekakšen biološki akt, ampak gre za odnos - to je odgovorna spolnost."

Spolna vzgoja bi morali biti del šolskega programa

"Država bi morala oblikovali spolno politiko, del katere bi bila tudi spolna vzgoja, ki je pomembna in se dotika tudi šolskega sektorja," se je strinjal minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. Predlagal je, da bi v srednji šoli dijaki podpisovali kodeks, ki bi jih zavezal k odgovorni spolnosti, in dodal, da je treba glede vzgoje za zdravo spolnost opraviti še veliko dela.

Na Gorenjskem izvajo več preventivnih programov za mlade

Primer dobre prakse je predstavila Alenka Hafner z Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV): "V sodelovanju z IVZ smo na ZZV Kranj na Gorenjskem oblikovali multidisciplinarno skupino strokovnjakov, ki je pripravila gradiva za izvajanje vzgoje za zdravo spolnost najprej za učence zadnjih razredov osnovne šole, nato pa tudi za srednješolce." Dodala je, da je skupina na osnovi raziskave pripravila program, ki se že izvaja. Bil je tudi že ocenjen in je ob podpori ministrstva za zdravja ter ministrstva za šolstvo in šport pripravljen, da se ga začne uporabljati na nacionalni ravni.

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Mitja Vrdelja, tel.: 01/2441-572, e-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si

Urška Kaloper, tel.: 01/2441-479, e-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si