O-STA

SURS: Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 1. četrtletje 2009

Povzetek:
S cestnimi tovornimi vozili, registriranimi v Sloveniji, je bilo v prvem četrtletju 2009 prepeljanih 15,2 milijona ton blaga in opravljenih 3,4 milijarde tonskih kilometrov.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2483


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.