O-STA

Sporočilo Mure

  1. Petek 07.08.2009 je zadnji delovni dan pred kolektivnim dopustom, ki bo letos trajal 14 dni.
  2. V teku so resni pogovori o možnostih zaposlitve več kot polovice zaposlenih v obratu Ljutomer. Ko bo sklenjen dogovor bomo o tem z veseljem obvestili tudi javnost.
  3. O dogodkih oz. programu, ki je bil predstavljen s strani delavske direktorice ga. Cvetke Peršak delavcem, se uprava Mure d.d. ograjuje, saj v zvezi s tem, ni bila niti predhodno niti naknadno seznanjena. Odgovornost za morebitno nastalo škodo, zaradi negativnih posledic s strani poslovnih partnerjev, bodo nosili podpisnik oz. sopodpisniki programa.

Kontakt: Mateja Okorn, tel: 02 - 513 28 01, e-mail: mateja.okorn@mura.si