O-STA

Slovenija gre v šolo - Izboljšajmo prehrano, gibanje, spanec, higieno in odnose

Ljubljana, 31. avgust 2009 - Začetek šolskega leta za učence običajno pomeni tudi začetek obdobja, ko bodo veliko sedeli, imeli manj časa za zdravo prehranjevanje, gibanje in spanje ter bodo bolj izpostavljeni stresu. Toda zakaj ne bi bilo drugače? Kajti ne le, da se učenci, ki nimajo zdravih življenjskih navad, teže učijo, so bolj nagnjeni k debelosti in imajo slabšo samopodobo, pač pa se jim poveča tudi tveganje za razvoj kroničnih bolezni v poznejših letih, še zlasti, če nezdrave navade, ki jih usvojijo v dobi šolanja, nadaljujejo v odraslosti. Navade zdravega življenjskega sloga poleg tega prispevajo h krepitvi imunskega sistema in telo je bolj odporno na različna prehladna obolenja in infekcije. Ustrezna higiena pa je tudi najučinkovitejša preventiva pred pandemsko gripo.

Podatki o življenjskem slogu slovenskih šolarjev niso spodbudni. Čezmerno telesno težo ima že vsak četrti slovenski otrok (leta 1987 vsak šesti). Telesna dejavnost upada; leta 2002 je priporočilom o 60-minutni telesni dejavnosti vsaj pet dni v tednu sledilo skoraj 45 odstotkov otrok in mladostnikov, leta 2006 že pet odstotkov manj. Raziskave tudi kažejo, da mladostniki spijo manj kot odrasli in manj, kot je zanje priporočljivo. Hkrati 22 odstotkov 15-letnic in 13 odstotkov 15-letnikov poroča, da s svojim življenjem niso zadovoljni (po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 2006, HBSC 2006).

Uravnotežena in pestra prehrana

"Raziskave kažejo, da ustrezna prehranjenost vpliva ne le na zdrav telesni razvoj, temveč tudi na otrokove učne zmožnosti. Možgani potrebujejo uravnoteženo in pestro prehrano ter veliko energije," poudarja mag. Matej Gregorič z Inštituta za varovanje zdravja. To naj bi dobili s štirimi ali petimi manjšimi obroki na dan, v katere naj bi redno in vsak dan vključevali sadje in zelenjavo. Učence je treba navajati tudi na zajtrkovanje, saj zajtrk pomembno izboljša kognitivne funkcije pri prvi šolskih urah. Pomemben pa je tudi ustrezen odnos do prehranjevanja; ob nakupu, pripravi in jedi moramo uživati, vsak obrok pa naj bi bil predvsem družabni dogodek, tudi v šoli. Slovenija je namreč ena redkih evropskih držav, kjer šole svojim učencem zagotavljajo najmanj en obrok dnevno, ki je dostopen vsem učencem. S svojim zgledom pa lahko k oblikovanju zdravih prehranskih navad pripomorejo tudi starši in učitelji.

Vsaj ena ura zmerne telesne dejavnosti na dan

"Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) za otroke in mladostnike priporoča vsaj eno uro zmerne telesne dejavnosti na dan. Vsaj dvakrat na teden pa naj se izvajajo vaje za mišično moč, gibljivost in za krepitev kosti," pojasnjuje Andreja Drev z Inštituta za varovanje zdravja in dodaja: "Pri spodbujanju k telesni dejavnosti imajo veliko vlogo starši, saj so šolarji najpogosteje telesno dejavni prav v okviru družine." Zato je pomembna starševska spodbuda otrokom, naj med delom za šolo sedenje čim večkrat prekinejo - najbolje vsakih 30 minut - ter se razgibajo. Gibajo naj se tudi v prostem času in hkrati zmanjšujejo čas, ki ga presedijo pred računalnikom ali televizijo.

Šolarji potrebujejo od devet do deset ur spanca na dan

"Šolarji do desetega leta potrebujejo okoli deset ur spanca na dan, starejši pa okoli devet," poudarja Vesna Pucelj z Inštituta za varovanje zdravja. Spanje namreč dobro vpliva na naše počutje, spomin in koncentracijo, hkrati pa tudi na imunski in živčni sistem ter telesni razvoj. "Pomanjkanje spanja pomembno vpliva na spoznavne funkcije, čustveno in telesno zdravje. Motnje spanja so med drugim povezane tudi z zmanjšano telesno odpornostjo, s povišanim pritiskom, z vrtoglavico in s padci ter z debelostjo," še dodaja Vesna Pucelj. Tako šolarjem med drugim svetujemo, naj gredo vedno spat in se zbujajo ob isti uri, naj se izogibajo različnim stimulansom, nočnemu učenju in naj se pred spanjem sprostijo.

Pravilno umivanje rok, kašljanje in kihanje

"Šolarje je nujno navajati tudi na ustrezno higieno," pa poudarja prim. doc. dr. Alenka Kraigher. "Upoštevanje higienskih priporočil je namreč najbolj učinkovita obramba pred pandemsko gripo, o kateri se letos veliko govori, pa tudi pred drugimi okužbami z virusi, ki se prenašajo kapljično." Zlasti pomembno je pogosto in pravilno umivanje rok (s toplo vodo in z milom najmanj 20 sekund), pa tudi higienično kašljanje in kihanje (v robec, ki ga po uporabi odvržemo v smeti, ali v zgornji del rokava). Redno je treba čistiti tudi prostore, v katerih se zadržujejo tako šolarji kot tudi njihovi starši in učitelji.

Harmonični odnosi - harmonično življenje

Pomemben pa je tudi vidik duševnega zdravja. "V obdobju osamosvajanja so povsem normalni občasni konflikti med mladostniki in starši, predvsem zaradi različnega razumevanja smiselnosti in meja starševske avtoritete pri poseganju v mladostnikovo življenje. Vendar pa to ne pomeni, da mladostniki zavračajo svoje starše, ravno nasprotno, od njih si še vedno želijo nasvete, zaščito in pomoč," pojasnjuje dr. Helena Jeriček Klanšček iz Inštituta za varovanje zdravja. Starši so otrokovi prvi učitelji odnosov, v času šolanja pa sta pomembna tudi vključevanje v vrstniške skupine ter učenje sprejemanje sebe takšnega, kot si.

Odnos-si

Odnos-si pa je tudi letošnja rdeča nit Slovenske mreže zdravih šol, ki vključuje 268 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. To pomeni, da si bodo šole v svojih okoljih zastavile naloge, s katerimi bodo bolj intenzivno in načrtno obravnavale različne odnose. "Več pozornosti bodo namenile spodbujanju in omogočanju pozitivne samopodobe, izražanju čustev, učenju dobre komunikacije, socialnih veščin, mirnemu razreševanju konfliktov ... Z različnimi projekti bodo učencem pomagale oblikovati tudi odnos do okolja, izobraževanja, varnega vedenja v prometu, zaščite pred sončnimi žarki, zdrave prehrane, gibanja, zasvojenosti, higiene, kemijske (ne)varnosti, prostega časa, uporabe računalnika, do učenja ..., skratka - do zdravja in življenja nasploh," pojasnjuje Mojca Bevc Stankovič, nacionalna koordinatorica Slovenske mreže zdravih šol.

###

Več o priporočljivi prehrani za šolarje lahko preberete tukaj.

Več o priporočljivi telesni dejavnosti za šolarje lahko preberete tukaj.

Več o priporočljivih vzorcih spanja pri šolarjih lahko preberete tukaj.

Več o higienskih priporočilih pred pandemsko gripo pri šolarjih lahko preberete tukaj.

Več o skrbi za duševno zdravje pri šolarjih lahko preberete tukaj.

Več o Slovenski mreži zdravih šol in temi Odnos-si lahko preberete tukaj.

###

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije
smo vam na voljo v službi za stike z javnostmi Inštituta za varovanje zdravja RS:

Urška Kaloper

Tel. št.: 01/2441 479

E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si ali

Mitja Vrdelja

Tel. št.: 01/2441 572

E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si