O-STA

SURS: Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2009

Povzetek:
Podrobne podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin in o povprečnih drobnoprodajnih cenah objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2588


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.