O-STA

SURS: Površine poljščin, Slovenija, 2009 - začasni podatki

Povzetek:
Letos namenjene žitom za zrnje, stročnicam, korenovkam in gomoljnicam manjše, industrijskim rastlinam in zeleni krmi pa večje površine njiv kot lani.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2616


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.