O-STA

SURS: Dejavnost produkcije filmov in videofilmov, Slovenija, 2008

Povzetek:
V letu 2008 je bilo po podatkih Filmskega sklada RS proizvedenih oz. v tem letu prvič predvajanih 45 kinematografskih filmov (tudi na filmskih festivalih) in po podatkih Statističnega urada 3170 televizijskih avdiovizualnih del.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2627


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.