O-STA

SURS: Javni socialnovarstveni zavodi, Slovenija, 2006 - 2008

Povzetek:
V letu 2008 je v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih in varstveno-delovnih centrih bivalo skupno 20.729 oskrbovancev oz. varovancev, od tega je bilo slabih 70 % žensk.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2638


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.