O-STA

SURS: Indeksi uvoznih cen, Slovenija, avgust 2009

Povzetek:
Cene uvoženih proizvodov so avgusta 2009 ostale na enaki ravni kot julija 2009. Cene proizvodov, dobavljenih iz evroobmočja, so bile nižje za 1,3 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evroobmočja, pa so bile višje, in sicer za 2,9 %.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2665


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.