O-STA

SURS: Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 2005-2008

Povzetek:
Primanjkljaj države za leto 2008 je z redno revizijo ocenjen na 667 milijonov EUR ali 1,8 % BDP, pred revizijo 351 milijonov EUR ali 0,9 % BDP

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2661


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.