O-STA

SURS: 1. oktober, svetovni dan starejših

Povzetek:
Med prebivalci Slovenije je 19 % oseb, starih 65 let ali več - glede na delež oseb v tej starosti se tako uvrščamo na 8. mesto v EU-27. Med osebami v starosti 55-65 let je pri nas zaposlenih blizu 33 % ali za 13 % manj od povprečja v EU-27.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2671


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.