O-STA

SURS: Ocenjena škoda, ki so jo povzročile elementarne nesreče, Slovenija, 2008

Povzetek:
Končna škoda, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2008 je bila za 3 % manjša kot leta 2007.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2672


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.