O-STA

SURS: Svetovni dan učiteljev 2009

Povzetek:
V Sloveniji opravlja vzgojno-izobraževalno delo v osnovnem, srednjem, višjem in visokem šolstvu 30.000 učiteljev, skupaj z učitelji v neformalnem ter v glasbenem in plesnem izobraževanju ter z vzgojitelji v vrtcih ter v dijaških in drugih domovih pa opravlja to delo več kot 46.000 oseb.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2676


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.